Dokumenty
k nahliadnutiu

01

Postup pri príjimaní do MDS

Cieľom je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb s postupom pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

02

Evidencia žiadateľov

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

03

Evidencia žiadateľov do ZOS

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce

04

Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

05

Zverejňovanie dokumentov

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce a vyššieho územného celku.

06

Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.