Aktuality
z nášho domova

IMG_6422.jpg Aktuality

Jarmok

V piatok 03.05.2024 v dopoludňajších hodinách sa klienti zúčastnili spolu s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie Michalovského Jarmoku. Prezreli si uličku remesiel , v ktorej 45 remeselníkov ponúkalo svoje výrobky a to rezbárske, kováčske, košikárske, keramické, maliarske, tkané. Jarmok je veľmi obľúbený aj medzi klientami MDS a to nielen z dôvodu nákupu ponúkaného sortimentu, ale aj kultúrneho programu, typického pre toto obdobie ako napríklad “Stavanie mája”, vystúpení mnohých folklórnych skupín a súborov. Cestou späť do zariadenia si klienti pochutili na Chorvátskej zmrzline. Cieľom aktivity bola účasť klienta na kultúrno- spoločenskom podujatí mimo zariadenia s cieľom zníženia úzkosti a depresie, spríjemnenie dňa kultúrnym zážitkom a príjemnou prechádzkou.

10.jpg Aktuality

Stavanie Mája

Aj tento rok si klienti v predvečer prvého Mája ozdobovali briezku farebnými stužkami. Zaspomínali si na staré časy so skupinou Močaranka, ktorej piesne a “pripovidky” mnohých dojali až k slzám.

1.jpg Aktuality

Naši jubilanti

Aprílové vystúpenie skupiny Vánok a Starší chlopi obohatilo program zorganizovaný na počesť jubilantov MDS, ktorí mali životné jubilea v prvom štvrťroku roku 2024. Zo srdca blahoželáme a vystupujúcim ďakujeme.

432270279_714528937430069_4784651770624681871_n.jpg Aktuality

Terapeutické bábky

Projekt “Koľko lásky” nás prekvapil a organizácia zabezpečila pre klientov MDS terapeutické bábky, ktoré majú pre vybrané cieľové skupiny klientov nesmierny emocionálny význam. Ďakujeme.

20240315_094119.jpg Aktuality

Jarná brigáda

Dnes dňa 15.03.2024 sa klienti venovali pracovnej činnosti, pri ktorej nešlo až tak o výsledok , ako samotný proces, ktorý je pre ľudí v seniorskom veku priam liečivý. Dnes sme si zobrali do pozornosti prácu na dvore, kde si klienti skrášľovali záhradu, okopávaním kvetov, hrabaním lístia, strihaním konárov, zametaním chodníkov. Klienti trpezlivo vykonávali pracovnú činnosť, počas ktorej si vychutnali slnečné lúče a posilnili svalovú a pľúcnu činnosť. Spoločné stretnutie sa nieslo vo veselej atmosfére, nemysleli na starosti, sústredili sa na prácu.

20240313_093736.jpg Aktuality

Prednáška - Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Dňa 13.3.2024 sa v kaplnke zariadenia Michalovského domova seniorov uskutočnila pre klientov prednáška o prevencii kardiovaskulárnych ochorení pod vedením vedúcej oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach, pani Mgr. Dagmar Erdélyiovej. Prvá polovica prednášky sa uskutočnila hovoreným slovom a v druhej polovici si klienti pozreli dokument k danej problematike

20240312_131653.jpg Aktuality

Obdobie veľkého pôstu

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota. Modlí sa zvyčajne cez pôstne obdobie, viacerí svätí sa ju modlili veľmi často. Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym pútiam do Jeruzalema, preto sa klienti aj v zariadení rozhodli modliť krížovú cestu, cieľom je nadobudnutie duchovného pokoja. Pri tejto modlitbe prijal pozvanie a viedol klientov otec Slavomír Gereg, ktorý krížovú cestu obohatil svojím spevom a pálením sviečok, pri každom zastavení. Takýto prejav pokory dodáva čaro samotnej krížovej ceste.

b7b0c069.jpeg Aktuality

Oslava Medzinárodného Dňa Žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien nás prišli potešiť deti zo základnej školy Teodora J. Moussona v Michalovciach, ktorým touto cestou ešte raz ďakujeme za krásne vystúpenie. Zavítali medzi nás aj predstavitelia mesta, ktorí každej zúčastnenej žienke podarovali kvet a popriali všetko dobré k MDŽ. Každá klientka bola obdarená aj sladkým koláčikom, ktorý zabezpečilo zariadenie.

IMG_20240131_131902.jpg Aktuality

Individuálna práca s klientom.

V MDS sa všetci klienti zapájajú aktívne do činnosti. Prekážkou nie je ani imobilita klienta, alebo jeho introvertný prístup a potreba vyplnenia voľného času a aktivizácie samého bez prítomnosti iných klientov. Inštruktori sociálnej rehabilitácie pracujú s klientmi podľa ich potrieb, vlastných preferencií, či želaní s prihliadaním na náročný životný príbeh, alebo situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Každý má priestor na realizáciu a naplnenie svojej potreby sebarealizácie a vlastnej užitočnosti.

20240131_104147.jpg Aktuality

Prvky kulinoterapie

Jednou z obľúbených aktivít v našom zariadení v MDS je Kulinoterapia, v rámci ktorej si dnes (31.01.2024) klienti spolu s ISR upiekli dve jednoduché bábovky - “Škoricovo-jablkovú a Mramorovú.” Pri tomto druhu aktivity sa všetci klienti odreagovali a takto si spríjemnili dopoludnie. V závere aktivity si všetci pochutili na u pečených bábovkách.

20240129_111313.jpg Aktuality

Aktivizácia prostredníctvom tvorby. (január)

Počas aktivity klienti pracovali na vytvorení dekorácie “zvonkohry” z recyklovaného materiálu. Používali pri tom staré CD, tavnú pištoľ, nožnice špagátik, koráliky ako ozdôbku. Klienti si z CD vystrihovali požadovaný tvar, ktorý lepili a vydekorovali korálikmi podľa vlastnej fantázie. Klienti sa počas aktivity aktívne zapájali do činnosti a z konečného výrobku - dekorácie mali veľkú radosť. Cieľom aktivity bolo zlepšovanie sústredenia, pozornosti, stimulovanie svojej fantázie.

20240119_100359.jpg Aktuality

Výstava obrazov

Dnes 22.01.2024, klienti spolu s ISR v rámci aktivity - navštívili v galérií MsKS - výstavu obrazov - tvorba výtvarného umenia - bývalého pedagóga na dôchodku Ladislava Fedorika - klienta nášho zariadenia MDS. Pán L.Fedorik klientom predstavil svoju tvorbu , ktorá je poznačená minulosťou a je pre autora východiskom i spôsobom k návratu a spomienkam. Divák vníma realitu prírody a krajiny. Niektoré jeho diela sú obrazom života na vidieku no nechýbajú tam aj kvetiny a zátišia. Pri tvorbe autor používal techniku oleja. Dielam nechýba krásna farebnosť. Ďakujeme p.L.Fedorikovi za krásny umelecký zážitok. Poblahoželať k úspechom mu prišli aj predstavitelia mesta, vedenie MDS a umelecká obec výtvarníkov. Klientov aj takýmto spôsobom podporujeme k udržiavaniu svojich talentov, zručností a vytvárame pre nich podmienky v každej oblasti, aj v tej tvorivej.

414829175_122116809350126499_753877299589393172_n.jpg Aktuality

Projekt Vianočný zázrak

Koncom roku sme znovu mohli potešiť klientov prostredníctvom štedrých darcov cez projekt “Vianočný zázrak”. Tento projekt spája vianočné priania seniorov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a takýmto spôsobom na Vianoce seniorov potešiť. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nezištným spôsobom robia radosť iným a želáme im aj naďalej srdcia plné lásky.

416723414_1846174962506335_3076932662090898006_n.jpg Aktuality

Stretnutie Rady obyvateľov

Dňa 10.01.2024 sa v multifunkčnej miestnosti MDS uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady obyvateľov jednotlivých poschodí s vedením zariadenia. Pani riaditeľka prostredníctvom zástupcu a vedúcich jednotlivých úsekov reagovala na podnety zástupcov Rady obyvateľov, ktoré boli zmienené na poslednom zasadnutí rady v decembri minulého roku. V závere bola diskusia. Rada obyvateľov v zariadení zasadá raz štvrťročne, najbližší termín je stanovený na marec.

414099743_2246819302192414_7649810345454200742_n.jpg Aktuality

V Novom roku po starom

Nezabúdajú na nás nikdy. Kto? Zdravotní klauni. Už začiatkom nového roku prišli zdravotní klauni so svojim neopakovateľným humorom a hereckým nadaním medzi seniorov. Bez ich prítomnosti si už náš život takpovediac, nevieme ani predstaviť. Prestali sme ich považovať za návštevu, stali sa pre nás domácimi, ktorých máme radi a stále sa na nich tešíme. Seniorom odpútavajú pozornosť od ťažkých chvíľ, ktoré mnohokrát so sebou staroba prináša a v ich prítomnosti na svoje ťažkosti seniori zabúdajú. Bežný deň sa tak stáva malým sviatkom.

416781959_1433981120835055_4499628674710415061_n.jpg Aktuality

Záujmová aktivita - Kroky tanga

Pravidelná záujmová a zároveň aktivizačná činnosť s názvom Kroky tanga sa teší u klientov veľkej obľube. Tentokrát, keďže bola po prvý krát v novom roku 2024 si pripravili inštruktorky sociálnej rehabilitácie Janka a Janka pre klientov aj občerstvenie a tanec spríjemnili seniorom aj touto formou. Pre aktivitu momentálne využívajú aj nový projektor, ktorý zariadenie zakúpilo. Uľahčuje seniorom trénovať tieto kroky, ktoré im ukazujú tanečníci v online priestore.

411394727_122114567018126499_486708205652984120_n.jpg Aktuality

OZ Červený Nos

Adventný čas nám spríjemnili svojou vzácnou návštevou aj zdravotní klauni. Na seniorov nezabúdajú ani oni. Je to krásne, keď vidíme ako sa klienti MDS tešia z ich návštev. Ďakujeme všetkým pánom hercom , ktorí vykonávajú túto náročnú prácu, prichádzajú k nám a vždy zanechávajú po sebe stopy vrúcnosti a lásky.

410542298_122114844704126499_6580583172720504599_n.jpg Aktuality

Slniečko aj v zime

Seniorov v čase adventu prišli potešiť aj deti z I. základnej školy Teodora Jozefa Moussona a to z tanečného súboru Slniečko pôsobiaceho v tejto škole. Pripravili si nádherné vystúpenie a v závere rozdali detičky seniorom aj krásnych vlastnoručne vyrobených anjelikov. Tento advent po pandémii, ktorú sme zažili, je návratom k predchádzajúcim obdobiam, ale zdá sa, že s ešte väčším nadšením vo vzájomnom prežívaní.

411331335_122114844572126499_5007952706989457715_n.jpg Aktuality

Štedrosť darcov - Stredná zdravotnícka škola

Aj tento rok pred Vianocami prišli potešil seniorov študenti Strednej zdravotníckej školy vlastnoručne napečenými koláčikmi. Je to nádherná dobrovoľnícka činnosť prostredníctvom, ktorej prúdi láska takpovediac v oboch smeroch. Ďakujem skvelým pedagógom, venujúcim sa mladým ľuďom, ktorých vedú k myšlienkam - nezabúdať na iných, starších a očakávajúcich priazeň.

0a26de2c-3906-46e6-a6a6-2c3f9246430f.jpg Aktuality

Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

Dňa 11.12.2023 seniori MDS boli obdarovaní prostredníctvom nádhernej myšlienky, ktorou ovocím je vzájomná radosť zúčastnených. Už niekoľko rokov, každý rok iniciatíva “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” pred Vianocami obdaruje všetkých seniorov v MDS krabičkou, v ktorej sa skrýva veľa užitočných vecí. Tento projekt spája všetky vekové generácie. Darcom zo srdca ďakujeme.

3665dc57-1885-46b8-8fa7-9632bb6658da.jpg Aktuality

Svätá omša

Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v kaplnke zariadenia bola odslúžená sv. omša. Tento sviatok sme oslávili a tešíme sa na príchod malého Ježiška spoločne.

407137914_1699522290541734_8240083807421878362_n.jpg Aktuality

Sladké prekvapenie s programom

Vo štvrtok 7.12.2023, v prvý adventný týždeň seniorov navštívili študenti strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pripravili si program súvisiaci s obdobím adventu a ponúkli seniorov s vlastne upečenými koláčikmi. Ďakujeme všetkým a želáme krásne požehnané sviatky.

403394305_1871468569951954_2323986816577769426_n.jpg Aktuality

Super očko

Klienti MDS sa dnes zúčastnili zdravotníckej akcie “Bezplatné meranie zraku” Občianskeho združenia Super očko z Popradu. Podľa výsledkov meraní im kvalifikovaní odborníci odporúčali dioptrické okuliare. Klientom sa meranie zraku, čítanie textu a písmen na blízko aj do diaľky veľmi páčilo. O meranie malo záujem veľké množstvo klientov, ktorí sa pred samotným meraním aj na základe zisťovaného záujmu prihlásili.

406987015_633245182120836_2081757703483855999_n.jpg Aktuality

Vystúpenie folklórneho súboru Jurošík

Adventné obdobie sme v MDS privítali vystúpením FS Jurošík. Stretnutie sa nieslo v duchu vianočných kolied, spevov a tancov, ktoré vyčarili klientom úsmev na tvári a priniesli im spomienky na mladosť. Vystúpenie bolo plné krásy, energie, talentu. Ďakujeme týmto pánovi Cicákovi, pod ktorého vedením vznikajú viditeľné pevné charaktery mladých ľudí ochotných a odhodlaných na sebe pracovať a tak prinášať radosť a umelecké zážitky všade, kde ich sprítomňujú. Pre seniorov bol takýto Mikulášsky darček naozaj hodnotou, ktorú nevyváži žiadny hmotný dar. Do ďalšej práce želáme celému tvorivému vedeniu FS Jurošík neutíchajúcu tvorivosť s elánom a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

20231204_084822.jpg Aktuality

Sviatosť zmierenia pred Vianocami

Prvý adventný týždeň sme začali v MDS sviatosťou zmierenia. Toto obdobie je obdobím pokoja, rozjímania, dobročinnosti a upokojenia. Ide o obdobie 4 nedieľ pred Štedrým večerom. Pre kresťanov je advent v znamení čakania na príchod Spasiteľa a duchovnou prípravou na Vianoce. Želáme si aby sme všetci tento advent mohli prežiť v pokoji a vzájomnej láske

20231108_083530.jpg Aktuality

Záujem o očkovanie

Klienti MDS majú plne hradenú liečbu v rámci povinného očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám a to podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. § 7 odstavec 6. Seniori v zariadení sú vystavení zvýšenému riziku ochorenia na pneumokokový zápal pľúc. Preto majú seniori možnosť využiť toto očkovanie na základe zisteného záujmu klientov. Tento záujem momentálne zisťujeme a seniori sa majú možnosť zapísať do zoznamov, ktoré odkonzultuje s lekármi poverená sestra. Taktiež je už momentálne zaočkovaných 68 klientov proti chrípke na základe ich záujmu. Seniori pristupujú k svojmu zdraviu zodpovedne a my ich v tom podporujeme a na tejto ceste zodpovedne sprevádzame.

IMG_0795.JPG Aktuality

Bingo (08.11.2023)

Hra z názvom Bingo sa teší veľkej obľube. Aj vo štvrtok si seniori s inštruktorkou Jankou zasúťažili. My, ľudia máme v sebe hravosť od narodenia až do smrti. Človek ani v seniorskom veku nie je vo vnímaní radosti iný ako zvyšok populácie. Seniorov v tomto duchu podporujeme a s pocitmi radosti vždy prichádza úsmev aj zmiernenie ťažkých životných okolností.

IMG_20231102_105653_resized_20231102_115640560.jpg Aktuality

Rekonštrukčné práce

V uplynulých mesiacoch sa v MDS začala rekonštrukcia bytových jednotiek. Predmetom stavebných úprav sú bytové jadrá. Stavebné práce začali v septembri. Dve bytové jednotky už boli odovzdané do užívania, v ďalších dvoch bytových jednotkách je v týchto dňoch rekonštrukcia tesne pred dokončením. Práce budú pokračovať v ďalších týždňoch, celkovo prejde úpravou osem bytových jednotiek. Náklady na rekonštrukciu sú vo výške približne 130 tisíc eur, pričom 80 tisíc eur financuje MDS z vlastných finančných prostriedkov a 50 tisíc eur poskytlo mesto Michalovce ako zriaďovateľ MDS. Počas rekonštrukčných prác sú prijímatelia sociálnej služby presťahovaní do náhradných voľných bytových jednotiek s plnohodnotným vybavením a poskytovaním sociálnej služby. Predpokladané ukončenie stavebných prác je v decembri 2023. V priložených fotografiách je ukážka bytového jadra pred rekonštrukciou, počas rekonštrukcie a po rekonštrukcii.

20231103_103229.jpg Aktuality

Jesen Pani Bohata

Keď sa povie jeseň ,čo Vám napadne, ako prvé? Mnohým z nás pred očami preblesknú stromy sfarbené do zemitých tónov a príjemná vôňa opadaného lístia. Z pestrofarebného lístia si v dnešné piatkové predpoludnie (03.11.2023) počas aktivity klienti vytvorili jesennú kyticu. Cieľom dnešnej aktivity bolo rozvíjanie jemnej motoriky, sústredenie, odbúranie stresu a relax.

20231026_103059.jpg Aktuality

ÚCTA K STARŠÍM

Záver mesiaca október - Mesiaca úcty k starším, sme ukončili slávnostne. Privítali sme predstaviteľov mesta a s programom prišli seniorov potešiť deti z Materskej školy 5 pod vedením pani riaditeľky Anny Berdákovej a deti z tanečnej školy Grácia. Klientom sa prihovoril aj primátor mesta Mgr. Miroslav Dufinec, ktorý veľmi citlivo vníma otázky starnutia a s tým súvisiace starosti aj radosti. Poďakoval seniorom za ich prácu a prípravu podmienok pre život mladšej generácií, ktorá môže nasledovať ich príklad a budovať podmienky pre generáciu prichádzajúcu. Deti zo škôlky na záver seniorom rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky a tí ich s láskou prijali.

InShot_20231019_120435557.jpg Aktuality

Jesenná tvorba s inštruktorkou Zuzkou.

Jeseň je obdobím, kedy nám príroda ponúka dokonalú súhru farieb, ale aj materiálov, ktoré môžu byť využiteľné pri výrobe rôznych dekorácií. Jeseň nám nemusí prinášať len pocity melanchólie. Môže nám prinášať aj veľa pozitívnej energie z aktivít, ktorých výsledkom je nesmierne potešenie, a v neposlednom rade aj hotový výrobok. Stačí napríklad lístie, šišky, alebo oriešky, niekoľko párov šikovných a ochotných rúk a výtvor je na svete.

image5.jpeg Aktuality

Október - mesiac úcty k starším 2

V mesiaci október je pre seniorov pripravených každoročne mnoho rôznych podujatí. Ani tento rok tomu nie je inak. V piatok 20.10.2023 Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach pripravila pre seniorov prekvapenie v podobe rôzneho ovocia a pečených koláčov. Okrem týchto dobrôt sa žiaci predstavili aj krásnym programom. Programu sa zúčastnili aj žiaci Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ale aj členovia Folklórneho súboru Jurošík. Zo srdca ďakujeme.

image2.jpeg Aktuality

Odborné prednášky - Podpora zdravého starnutia v okrese Michalovce

Zdravé starnutie je dobré pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť, lebo znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť a umožňuje občanom zostať ekonomicky aktívnymi. Zároveň otvára nové možnosti pre inovácie s cieľom napĺňať potreby súvisiace so zdravím a blahom čoraz väčšej časti spoločnosti. Dňa 18.10.2023 si seniori MDS vypočuli zaujímavé prednášky v rámci projektu Podpora zdravého starnutia v okrese Michalovce. Prezentácie si pripravili PhDr. Anna Murgová PhD. s témou : Hypertenzia ako faktor možných závažných zdravotných komplikácii a PhDr. Viera Ivanková PhD. s prednáškou : Postcovidový syndróm. Seniori sa dozvedeli veľa zaujímavostí.

Prednášky prispeli k informovanosti seniorov v MDS a iniciovali ich v tom ako a čím podporovať zdravé starnutie. Súčasťou odprezentovaných prednášok bolo meranie krvného tlaku, meranie glykémie a meranie koncentrácie kyslíka v krvi pod vedením PhDr. Želinskej Evy.

20231017_105802.jpg Aktuality

Odborná prednáška - prevencia kriminality u seniorov

Dňa 17.10.2023 seniorov navštívila pani Šimčová z oddelenia prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Návšteva bola uskutočnená za účelom oboznámenia seniorov ako sa brániť pri rôznych nástrahách, s ktorými sa môžu stretnúť kdekoľvek či už v rôznych vzťahoch, ale aj v online priestore. Oboznámila ich s možnosťou stretnúť sa s ňou osobne pri situáciách, v ktorých sa domnievajú, že by mohlo ísť o trestný čin páchaný na ich osobe, alebo blízkej osobe. Pani Šimčová odovzdala seniorom propagačné materiály, aj informácie o tom, kde a v akom čase ju môžu nájsť. Prednáška mala veľký úspech a seniori so záujmom počúvali rôzne prípady z praxe a ich riešenie.

20231017_100033.jpg Aktuality

Október - mesiac úcty k starším

Hudba prináša ľuďom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie a kvalitu života. Dňa 17.10.2023 do zariadenia MDS zavítala skupina HELVLATON pod vedením p. Tatarku, pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Seniori si vypočuli veľa krásnych šlágrov a ľudových piesní. Interpretácie s názvom Jesenné melódie spríjemnili seniorom deň, ktorý sa pre nich stal dňom sviatočným aj týmto nádherným predstavením.

20231013_094559.jpg Aktuality

Piatková tvorba

Počas piatkovej aktivity (10.10.2023) klienti pracovali na vytvorení dekorácie z recyklovaného materiálu. Používali pri tom rolky z toaletného papiera, lepidlo na papier, štetce, štipce na bielizeň. Klienti si z toaletného papiera nastrihali pásiky, ktoré spájali do jednotlivých tvarov pomocou lepidla na papier a štipcov na bielizeň, čím vytvorili jednoduchú dekoráciu ako kvet, girlandu, veniec. Klienti sa počas aktivity aktívne zapájali do činnosti a z konečného výrobku - dekorácie mali veľkú radosť. Cieľom aktivity bolo zlepšovanie sústredenia, pozornosti, stimulovanie svojej fantázie.

20230801_094837.jpg Aktuality

Zdravotní klauni - Červené nosy.

Vo štvrtok 21.09.2023 nás znovu poctili svojou návštevou zdravotní klauni. Ako je vidieť aj na fotografiách, návšteva je to stále vítaná a bez nich si už ani nevedia seniori v zariadení svoj život predstaviť. Sú neustále očakávaní, pretože prinášajú k seniorom mnoho radosti, lásky a aj ľudského pochopenia. Zo srdca ďakujeme.

ergoterapia.jpg Aktuality

Aktivizácia prostredníctvom tvorby

Pre zlepšenie a udržanie jemnej a hrubej motoriky klientov využila inštruktorka Zuzka servítkovú techniku, pri ktorej si klienti aktívne oddýchli. Z tvorby mali radosť a zároveň činnosti poskytujú klientom pocit užitočnosti.

IMG-2641.jpg Aktuality

No tak si to vymeňme

To bol názov predstavenia amatérskeho divadla AURORA, ktoré navštívilo seniorov v MDS. Umelci sa predstavili s námetom na zamyslenie sa, čo ak by sme si naše role vymenili? Ako by to bolo? Bol by život jednoduchší? Celé predstavenie sprevádzala aj hudba harmonikára, kde zaznelo veľa známych ľudových piesní. Divadelné predstavenie, alebo scénky spojené s hudbou a spevom boli spestrením voľného času pre klientov. Zasmiali sa , zaspievali si aj zaspomínali na staré časy.

InShot_20230816_195923696.jpg Aktuality

Servitková technika

Klienti si pomocou servítkovej techniky a asistencie inštruktora zhotovili dekoráciu na drevenú podlahu pomocou pripravených servítok. Hotové výrobky budú skrášľovať ich izby.

InShot_20230816_200023068.jpg Aktuality

Slávenie cirkevného sviatku

15.08. je sviatok Nanebovzatia Panny Márie v rímskokatolíckej cirkvi a Zosnutia presvätej Bohorodičky v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Seniori v MDS majú bohatý duchovný program a aj tento sviatok bola odslúžená v kaplnke zariadenia bohoslužba, na ktorej sa podľa vôle mohli klienti zúčastniť.

InShot_20230814_095050061.jpg Aktuality

Duchovná obnova

V pondelok 14.08.2023 klienti, ktorí majú radi duchovnospirituálne činnosti, mohli vidieť, ale aj si vypočuť životný príbeh otca Jozefa Marettu a krátke videá o prvých piatich Božích prikázaniach, ktoré otec Maretta s otcom Kuffom odprezentovali. Praktické návody na život, odporúčania na príkladoch boli podnetné a zasahujúce priamo vnímanie a poznávanie ľudí. Sme radi, že aj takouto formou môžeme sprostredkovať seniorom pohľady na otázky duchovného života.

20230811_105154.jpg Aktuality

Maľovanie prstami

Počas tvorby si klienti vyskúšali techniku - “maľovanie prstami.” V úvode aktivity inštruktor vysvetlil klientom , aký význam má táto technika a vplyv farieb na ich zdravie.

Na maľovanie klienti používali vodové, temperové a akrylové farby, danú predlohu - čerstvé ovocie, zeleninu, vodu, PVC - obrus a samozrejme svoje prsty. Touto prirodzenou technikou si klienti posilnili svaly na rukách, precvičili prsty a zápästie. Ich farebné prsty a kontakt s papierom ich preniesol do sveta fantázie. Cieľom aktivity bolo odpútanie sa od problémov, duševná pohoda, relax.

20230804_135700.jpg Aktuality

Letná tvorba

Klienti počas aktivity zhotovovali z krepového papiera - letné kvety. Používali pritom - krepový papier - rôznych pastelových farieb, nožnice, lepidlo na papier, štetce, predkreslené predlohy jednotlivých lupienkov a listov kvetín, kartón. Z krepového papiera vystrihovali podľa danej predlohy jednotlivé lupienky a listy kvetov, ktoré lepidlom na papier lepili na daný kartón. Týmto postupom vytvorili päť rôznych letných kvetov v pastelových farbách. Jednotlivé zhotovené kvety sa im veľmi páčili všetci boli spokojní. Cieľom aktivity bolo koncentrovať sa na danú úlohu, vnímať jednotlivé pastelové farby , oddýchnuť si, relaxovať.

20230802_095956.jpg Aktuality

Prednáška na tému: Ako zvládnuť leto vo vyššom veku.

Slnko, voda a aktívnejší pohyb vonku. Také je leto , ktoré prináša nie len radosť ale aj určité zdravotné riziká, hlavne pre starších ľudí. Horúčavy pre organizmus seniora znamenajú veľkú záťaž. O nástrahách leta, ktoré môžu pokaziť letnú harmóniu seniorom bola pripravená prednáška s názvom : Ako zvládnuť leto vo vyššom veku. Dňa 2.8.2023 si seniori vypočuli prednášku v podaní Mgr. Michaely Chripkovej pracovníčky RÚVZ Michalovce. Seniori sa dozvedeli dôležité skutočnosti o stravovaní, pitnom režime v letných mesiacoch. Pozreli si dokumentárny film o Hypertenzii - čo to je, čo spôsobuje a ako si zmerať tlak, aké sú možnosti úpravy tlaku.

IMG_20230726_091210.jpg Aktuality

Svetový deň starých rodičov a seniorov

  1. januára 2021 Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka. Myšlienkou bolo vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším. Tento deň má byť príležitosťou na prežívanie vychádzajúcej Cirkvi.

V MDS sme tento deň(26.07) prežili so seniormi v kaplnke na bohoslužbe, ktorú slúžil otec Rastislav Dzurjovčin s novokňazom, gréckokatolíckym kaplánom Jánom Pavúkom, ktorý nám priniesol a udelil novokňazké požehnanie. Keďže tento deň, má byť dňom vychádzajúcej cirkvi, tak myslím, že seniori v MDS duchovný zážitok prežili v plnej miere a to práve aj tým, že kňazi im prinášajú ako sviatosti, tak aj pocit, že cirkvi prostredníctvom kňazov na nich záleží. Určite rodina predstavuje, tak ako pre každého, aj pre seniorov najdôležitejšiu oblasť v ich živote. Chcú cítiť blízkosť iného človeka, jeho záujem, starostlivosť, ale aj vďačnosť za všetko, čo v živote urobili a nám zanechávajú.

Niektorí seniori rodinu nemajú a nahrádzajú im ju zamestnanci. Kňazi, však sú práve tí, ktorí prinášajú živú Lásku priamo do sŕdc a tak napĺňajú ten najhlbší zmysel ľudskej existencie, za čo im všetci ďakujeme a s láskou sa za nich modlíme. Seniori aj zamestnanci.

20230721_095654.jpg Aktuality

Tvorivé dielne v záhrade MDS

Počas piatkovej aktivity s názvom “Tvoríme a skrášľujeme” klienti vytvárali pomocou bublinkovej fólie - obraz - strom. Každý z nich si najprv prekreslil svoju ruku na výkres, čo predstavovalo základ ,stromu, kmeňa. Z bublinkovej fólie si vystrihli lístie, ktoré natreli akrylovými farbami a otláčali na korunu stromu. Niektorí klienti si touto technikou vytvárali poľné kvety. Stopky a lístky im dotvorili štetcom. Takto vytvorili úžasné obrazy. Pri tvorbe sa každý klient uvoľnil a popustil svoju fantáziu, čím vznikli veľmi pekné diela. Počas aktivity klienti mali veľmi dobrú náladu, tešili sa z dobre vykonanej práce, oddýchli si, odreagovali sa a zároveň zrelaxovali.

20230714_093735.jpg Aktuality

Tvorivá záujmová činnosť

Aj z obyčajných vecí sa dajú vykúzliť skutočne zaujímavé dielka. V tvorivej činnosti nie je dôležitý výsledok, ale samotný proces, ktorý je tiež liečivý. V piatok, 14.07. sme si zobrali do pozornosti dekubáž – servítkovú techniku, ktorou klienti dokončili drevenú dekoráciu a drevené paličky. Zároveň sa klienti podľa záujmu venovali prírodnému materiálu – kamienkom, ktoré vymaľovali ako dekoráciu, kde využili svoju fantáziu napr. ovocie, zeleninu, kvet . Spoločné stretnutie sa nieslo vo veselej atmosfére. Nemysleli na problémy, sústredili sa na prácu. Všetko, čo potrebujeme pri tejto činnosti, je trocha kreativity a úsilia na tvorbu.

InShot_20230720_080814004.jpg Aktuality

Návšteva

Seniorov opäť prišli potešiť zdravotní klauni. Klienti sa týmto návštevám vždy potešia a netrpezlivo ich očakávajú.

IMG-2328.jpg Aktuality

Veterán Expres

V Michalovciach klienti majú možnosť zabaviť sa, užívať si voľný čas podľa vlastného výberu, ale aj dozvedieť sa rôzne zaujímavosti. Príkladom je aj čas, ktorý strávili exkurziou - vláčikom “Veteránom Expresom”. Tento vláčik premáva v letných mesiacoch a klientov previezol po centre a okolí mesta Michaloviec. Popri tejto dobrodružnej ceste si klienti prezreli “Veterán múzeum”. V dobrej nálade, spokojní a nadšení sa vrátili domov.

20230629_091320.jpg Aktuality

Sviatok Petra a Pavla

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili v utorok 29.06. sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov - sv. Petra a Pavla, ktorí ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom svete. V katolíckych kostoloch sa v priebehu dňa konajú sväté omše venované ich pamiatke a vyjadrujúce vďaku za ich pôsobenie. V rímskokatolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok.

Obidvaja apoštoli podľa tradície zomreli mučeníckou smrťou v Ríme, v ten istý deň, pravdepodobne okolo roku 67. Svätý Peter bol ukrižovaný dolu hlavou na Vatikánskom vŕšku. Svätý Pavol bol ako rímsky občan sťatý pri Ostijskej bráne, pochovaný je v Bazilike sv. Pavla v Ríme. Svätého Petra neskôr pochovali v bazilike, ktorú na mieste jeho umučenia dal postaviť cisár Konštantín.

Dvojicu apoštolov Petra a Pavla si pripomínajú aj evanjelici a veriaci iných kresťanských cirkví.

V Michalovskom domove seniorov slúžil sv. omšu otec Rastislav a klienti, ktorí nemôžu ísť na bohoslužbu mimo zariadenia, túto mohli sláviť v kaplnke zariadenia.

IMG-2300.jpg Aktuality

Umenie I zábava

Puzzle sa teší popularite aj u seniorov v MDS. Vytváranie obrázkov kúsok po kúsku je zábava. Skladačka je o celku a o tom, že každý kúsok predstavuje zlomok širšieho a nejakého väčšieho obrazu. Samotné skladanie seniorom pomáha udržiavať zručnosti, ako sú úchop malého kúska, koncentrácia, trpezlivosť a precvičovanie hemisfér. Je to zábava nielen pre jednotlivca, ale aj pre skupinu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú a podporujú sa.

IMG_20230626_093318.jpg Aktuality

Duchovná obnova

V pondelok sa klienti duchovne obohatili pri slovách rehoľnej sestry Veroniky Kataríny Barátovej z komunity Blahoslavenstiev. Tentokrát sa jednalo o stretnutie so svätou Teréziou z Lisieux a jej životopisných ćŕt pod názvom “Jarný príbeh malej kvetiny”.

20230623_095159.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme

Klienti si počas dnešnej aktivity zopakovali - “Tupovaciu techniku cez šablónu.” Používali pri tom : šablóny, acrylové farby, výkresy, kuchynské hubky, vodu, palety, PVC - obrus. Na začiatok si šablónu prilepili páskou na výkres a postupne začali tupovať - zľava do prava, alebo zhora nadol a pritom postupne používali prst, s ktorým pritláčali šablónu na výkres. Vykonávali zvislé opakujúce pohyby a zo začiatku používali sýtejšie, výraznejšie farby, až postupne prechádzali k slabším - svetlejším. Dôležité bolo, aby hubku nevykrúcali, aby sa im farba nedostala pod šablónu. Po vyschnutí opatrne šablónu odlepili od výkresu. Klienti behom pár minút vytvorili krásne diela. Cieľom aktivity bolo precvičovanie jemnej motoriky, vnímanie farieb, rozvoj kreativity, vytrvalosť a radosť z konečného vytvoreného diela. Okrem vzniknutých krásnych diel klienti strávili pekné chvíle na čerstvom vzduchu v záhradnom altánku.

IMG_6032.JPG Aktuality

Júnová zábava s grilovačkou

Júnová zábava s grilovačkou. /22.06.2023 - štvrtok/

V Michalovskom domove seniorov sa snažia zamestnanci pre klientov vytvárať podmienky, ktoré by im čo najdôvernejšie pripomínali možnosti stretávania sa navzájom, napriek ich rôznym problémom. Rozmanité podujatia, ktorých návštevu môžu klienti absolvovať sa tešia veľkej obľube a inak to nebolo ani vo štvrtok predpoludním. Podujatie s názvom Júnová zábava spojená s grilovačkou bola naozaj zábavou ako sa patrí. V záhrade sa opekali klobásy, klienti si mali možnosť zaspievať, zatancovať s folklórnou skupinou Hnojňane. K dispozícii bolo občerstvenie vo forme nápojov a samozrejme pečenej klobásy. Pozdraviť ich prišli aj predstavitelia mesta, keďže Michalovský domov seniorov je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce. Túto akciu si všetci užili a aj počasie vďakabohu bolo záhradnej zábave priaznivo naklonené.

20230609_092259.jpg Aktuality

Naše Mesto 2023!

Michalovský domov seniorov sa opätovne zapojil do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto 2023, ktoré sa konalo 09.06.2023 pod záštitou Nadácie Pontis. Tento rok sme privítali 15 dobrovoľníkov z firmy Convatec (Unomedical) a troch z Tatrabanky. Akciu prišli podporiť aj študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Michalovciach. Dobrovoľníci sa spolu s klientmi zapojili do rôznych činností naplánovaných v zmysle projektu a to : natieranie altánku, hĺbkové čistenie vnútorných podláh a schodiskových priestorov, činnosti spojené s individuálnou aj skupinovou prácou so seniormi. Počas celej akcie vládla priateľská a príjemná atmosféra medzi všetkými zúčastnenými a príjemné sa spájalo s užitočným. Tento deň sme si všetci užili a zároveň cítili dobré pocity z vykonanej práce.

IMG_20230602_101632.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme: Strom života

Klienti počas piatkovej tvorivej aktivity (02.06.2023) pokračovali v tvorbe -“Stromu života.” V úvode aktivity si klienti pripomenuli aký význam a čo symbolizuje - “Strom života” v jednotlivých etapách človeka. Neskôr pristúpili k samotnej realizácií - k dokončeniu práce z minulej aktivity. Jednotlivé diela, ktoré klienti zhotovili sú výnimočné a veľmi vydarené. Všetci klienti počas aktivity zapojili svoju fantáziu a konečný výsledok sa im mimoriadne vydaril. Z aktivity odchádzali všetci veľmi spokojní. Cieľom dnešnej aktivity bolo koncentrovať sa na danú činnosť, oddýchnuť si, relaxovať, dokončiť dielo.

IMG-2191.JPG Aktuality

Nestarnúce melódie

Hudba je rečou pre tento svet, práve ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde už zrozumiteľnosť neočakávame. Práve ona je objaviteľkou schopností, ktoré sme už zabudli.“ Johannes Leppich (nemecký kňaz)

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou života človeka, sprevádza ho od jeho narodenia. Prináša ľuďom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie a kvalitu života. Lieči a uzdravuje, aktivizuje, podporuje pamäť, fantáziu, intuíciu a kreativitu. Seniori sa dňa 31.5.2023 započúvali do piesní, ktoré sú už šlágrami. Spevom ich prišla potešiť skupina Helvaton z Michaloviec.

IMG_5920.JPG Aktuality

Oslava Dňa matiek v MDS

Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv sviatku Dňa matiek vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wison prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu. Aj v MDS sú klientky, ktoré sú mamky, babky, prababky a preto pri tejto príležitosti im bola vyjadrená úcta a obdiv pekným slovom aj kultúrnym programom.

61481f324593f278618830f45d481a64_img.jpg Aktuality

Podpora Klientov

Podpora klientov v zmysle spolupráce s komunitou.

Pán Poľaško, ktorý je kientom MDS sa zúčastnil desiateho ročníka Literárnych dní seniorov mesta Michalovce 15. mája 2023 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Účastníci podujatia, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, mali možnosť prezentovať svoju vlastnú literárnu tvorbu. Súčasne prebiehala aj výstava diel vyrobených paličkovou čipkou, ktorých autorkou je Marta Saloňová. Podujatie sa konalo pod záštitou Miroslava Dufinca, primátora mesta Michalovce. Sme hrdí na to, že klienti MDS môžu plnohodnotne žiť svoj život aj v oblasti sebarealizácie a prezentovať sa verejnosti vlastnými myšlienkami a tvorbou v čom sú plne podporovaní aj prostredníctvom sociálnej rehabilitácie.

IMG_7075.JPG Aktuality

Májové tango

V rámci pravidelnej záujmovej činnosti “Kroky tanga” si klienti zatancovali tango tentokrát pod živou ozdobenou briezkou “Májom”. Predpoludnie si spríjemnili aj takouto formou.

20230505_095830.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme

Počas aktivity s názvom “Tvoríme a skrášľujeme” mali klienti priestor zopakovať si techniku z recyklovaného materiálu. Z rolky toaletného papiera si klienti vystrihli kúsok, ktorý následne vymaľovali rôznymi farbami, použili svoju fantáziu. Tvorba sa klientom páčila a v aktivite budú pokračovať spájaním vyfarbených kúskov z rolky do dekorácie. Svojou tvorbou vyjadrovali svoje vnútorné pocity, myšlienky. Klienti sa do diania aktívne zapájali. Cieľom aktivity bolo obnoviť si techniku, stimulovať svoju fantáziu, koncentrovať sa, stimulovať komunikačné zručnosti a pritom všetkom relaxovať, uvoľniť sa, socializovať.

IMG_20230428_102531.jpg Aktuality

Stavanie Mája

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. Májová čerstvo zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Stromy, ktoré majú medzi rastlinami svoje zvláštne postavenie, symbolizovali mýtus boja jari so zimou či života so smrťou. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj. Ale nešlo vždy iba o lásku a prejavenie náklonnosti, máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Poľnohospodárom zas mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu. Stavanie májov však nie je len slovenský zvyk, okolo 15. storočia bol rozšírený po celej strednej Európe. Aj v MDS sme si s klientmi pripomenuli krásny zvyk z minulosti stavaním mája. Pri viazaní stužiek na briezku nám vyhrávala a spievala folklórna skupina Hnojňane a

InShot_20230427_112953003.jpg Aktuality

Pomaly ďalej zájdeš

Pre klientov v pobytovom zariadení sú dôležité také pohybové aktivity, ktoré u nich podnecujú srdcovú a pľúcnu činnosť a podporujú vytrvalosť. Teda schopnosť vytrvať v aktivite. Ak sú ľudia v dobrej kondícii, môžu svojej činnosti venovať dlhšiu dobu a robiť ju s väčšou intenzitou. V MDS sa takýmto činnostiam s klientmi venujeme na pravidelnej báze a plne ich v pohybových aktivitách podporujeme.

IMG-2051.jpg Aktuality

Skrášľovanie záhrady

Klienti piatkové dopoludnie strávili sadením okrasných rastlín do mobilných záhradiek. Táto činnosť sa im mimoriadne páčila a je nesmierne motivujúca v prežívaní emócií v pozitívnom očakávaní a tiež podporuje u klientov súťaživosť. Ktorá záhradka bude najkrajšia, ktorým kvetom sa bude najviac dariť a podobne. Všetci sa tešíme aj z toho, keď sa kvety rozrastú a budú nám spríjemňovať svojou rozmanitosťou a krásou prostredie.

IMG_7012.JPG Aktuality

Vtáčí raj

Apríl je mesiac, kedy naším územím v jarnom období migruje najviac sťahovavých vtákov. 1. apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň vtáctva. Pri tejto príležitosti bola dňa 18.4.2023 pripravená pre klientov prednáška pod názvom - Vtáči raj. Chránené vtáčie územie Senianske rybníky sa nachádza neďaleko Michaloviec a právom ho označujeme „Vtáčím rajom“. Nikde na Slovensku nestretneme toľko vtáčích druhov ako na tunajších rybníkoch, lúkach, krovinách a lesíkoch. O týchto skutočnostiach a zaujímavostiach nám porozprával prednášajúci pán Ing. Matej Repel PhD., ornitológ Slovenskej ornitologickej spoločnosti

DSCN5203.JPG Aktuality

Návšteva pani Europoslankyne.

V MDS sme v piatok 14.04.2023 privítali už po druhý krát poslankyňu Európskej únie pani Katarínu Roth Neveďalovú a pána poslanca NR SR Viliama Zahorčáka. Pani poslankyňa prvý krát navštívila zariadenie aj s pánom primátorom Mesta Michalovce Miroslavom Dufincom a viacerými predstaviteľmi mesta ešte vo februári tohto roku. Aktívne sa zaujímala a zaujíma o život seniorov v zariadení s prejavmi hlbokej empatie, ktorú sme cítili z každého slova. Tentokrát seniorov potešila darmi, ktoré využijú vo svojom voľnom čase buď samostatne, alebo za podpory inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Klienti jej venovali produkty vlastnej tvorby a to linecké koláčiky. Strávili sme spolu príjemné popoludnie, ktoré si s radosťou kedykoľvek zopakujeme.

20230413_104653.jpg Aktuality

Zdravotní klauni

Návštevy zdravotných klaunov sú už neoddeliteľnou súčasťou MDS a život bez nich si už takmer ani nevieme predstaviť. Je to takpovediac naša “rodina”, ktorá na nás nikdy nezabúda a myslí na nás vždy aj vo chvíľach radostných, či spokojných, ale aj v tých, keď sme naplnení nejakým smútkom. Ďakujeme za ich obetavosť a prácu, ktorej výsledkom sú vždy radostní seniori.

IMG_20230417_094038.jpg Aktuality

Pondelkova Oslava

17.04.2023 klientom aktivitu spríjemnila aj oslava narodenín pani Alžbety. Atmosféra bola veľmi príjemná. Pani Alžbeta sa veľmi tešila z gratulácií, ale tiež z možnosti tvoriť krásne obrazy. Spoločne sa navzájom porozprávali, zasmiali, ale aj zaspievali a odchádzali plné elánu do ďalších rokov života.

IMG-2020.jpg Aktuality

Prvky Ergoterapie

Krásne jarné počasie klienti využili na natieranie mobilných záhradiek, ktoré sme zakúpili z projektu Vy rozhodujete, my pomáhame. Takto budú pripravené pre jarnú výsadbu rôznych rastliniek pre potešenie aj úžitok. Klienti touto činnosťou aktívne využili svoj voľný čas a s radosťou sa pustili do práce.

20230413_094702.jpg Aktuality

Kulinoterapia

Dnešná - Kulinoterapia sa uskutočnila v kuchynke zariadenia, kde klienti piekli z lineckého cesta pomocou formičiek /vykrajovačiek/ čajové pečivo. Plnili ho jahodovým a bazovým džemom. Počas aktivity mali klienti veľmi dobrú náladu. Práca ich veľmi bavila, koláčiky robili s radosťou. Cieľom aktivity bolo odbúranie stresu, precvičovanie jemnej motoriky, koordinácie tela, relax, duševná pohoda, zamestnanie sa.

20230412_105545.jpg Aktuality

Koncert Jari

Jar, nie je len dlho očakávané a želané ročné obdobie. Je to aj čas nezabudnuteľných kontrastov, živých emócií a úžasných zmien, ktoré sa dejú priamo pred našimi očami. Práve pri tejto príležitosti bol pripravený pre seniorov kultúrny program Koncert Jari.

Dňa 12.4.2023 sa kaplnka zariadenia MDS premenila na priestor naplnený hudbou a spevom. Prítomným hosťom spievali seniori zo speváckeho súboru Seniora v Michalovciach. Pod vedením p. Tatarku vystúpil súbor pozostávajúci z dvoch zložiek: folklórnej skupiny STARŠI CHLOPI a nefolklórnej skupiny VÁNOK. Predpoludnie sa nieslo v dobrej nálade plnej spevu a radosti Odzneli viaceré piesne, ktoré svojím textom rozohriali mnohé srdcia. A tak niet pochýb, že spev a hudba má svojich priaznivcov aj medzi seniormi a nie je ich málo.

IMG_20230329_094532.jpg Aktuality

Obdobie pôstu

Na predveľkonočné obdobie pôstu mali klienti MDS pripravený bohatý duchovný program. Pravidelné duchovné obnovy, modlitby krížovej cesty a sviatosť zmierenia. Duchovná a spirituálna činnosť sa teší veľkej obľube a návštevnosti.

IMG-1986.jpg Aktuality

Páni "Bingo"

V rámci záujmovej činnosti pripravili inštruktori sociálnej rehabilitácie súťažnú hru Bingo, kde si tentokrát zmerali sily páni. Seniori sú veľmi súťaživí a takýchto činností sa s obľubou zúčastňujú. Záujmová činnosť mala aj charakter zamestnania klientov a to metódami ako sú sociálne začleňovanie novoprijatých klientov, alebo zapájania sa do skupinových aktivít technikou súťaže.

IMG-20230323-WA0013.jpg Aktuality

Vy rozhodujete, my pomáhame.

MDS sa zapojil do grantovej výzvy spoločnosti Tesco s názvom Vy rozhodujete, my pomáhame. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojim hlasovaním, pretože sme získali druhé miesto. Spoločnosť Tesco nám darovala 600 eur, ktoré využijeme na zakúpenie mobilných záhradiek, ktoré budú slúžiť seniorom na udržiavanie svojich tradícii a zvyklostí z minulosti a domova. Pracovné činnosti sú súčasťou rehabilitačného pôsobenia na človeka žijúceho v zariadení sociálnych služieb a aj touto formou máme záujem seniorov plne podporovať.

IMG_1965.png Aktuality

Projekt EWA

V piatok 24.03.2023 sa opakovane zapojili seniori MDS do už skôr spomínaného projektu “EWA”, ktorý sa uskutočňuje formou pravidelných stretnutí na pôde MDS. Seniori si aj v tento deň precvičili kognitívne schopnosti a odniesli si 20 eurové poukážky na nákup potravín.

20230317_130045.jpg Aktuality

Krížová cesta

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota. Modlí sa zvyčajne cez pôstne obdobie, viacerí svätí sa ju modlili veľmi často. Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym pútiam do Jeruzalema, preto sa klienti aj v zariadení rozhodli modliť krížovú cestu, cieľom je nadobudnutie duchovného pokoja. Na túto modlitbu prijal pozvanie a viedol ju otec Slavomír Gereg, ktorý krížovú cestu obohatil svojím spevom a pálením sviečok, pri každom zastavení. Takýto prejav pokory dodáva čaro samotnej krížovej ceste.

20230317_103749.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme

Počas dnešnej aktivity (17.03.2023) “Tvoríme a skrášľujeme” - klienti zhotovovali veľkonočné vajíčka - servítkovou /Dekupáž/ technikou. Použili pri tom pomôcky : Decoupage - lepidlo, nožnice, troj- vrstvené servítky, štetce, polystyrenové vajíčka. Klienti si z troj -vrstvovej servítky vybrali daný motív, ktorý si nožnicami vystrihli. Štetcom naniesli lepidlo na polystyrénové vajíčko a priložili daný motív. Na záver ho pretreli lepidlom na - Dekupáž. Vajíčka si nakoniec nadekorovali na drevenú špilku. Cieľom aktivity bol nácvik jemnej motoriky, podporenie sústredenia, tvorivej činnosti, relax, vytvorenie novej dekorácie.

IMG-1920.jpg Aktuality

Týždeň mozgu

Klienti Michalovského domova seniorov sa zapojili dňa 13.03.2023 do vedomostných a kognitívnych aktivít nesúcich názov „Týždeň mozgu“.

Brain Awareness Week (Týždeň mozgu) je celosvetovou kampaňou zameranou na podporu informovania verejnosti a podpory vedy o mozgu. Každý marec účastníci organizujú vo svojich komunitách nápadité aktivity, ktoré zdieľajú zázraky mozgu a vplyv vedy o mozgu na náš každodenný život.

Michalovský domov seniorov sa zaregistroval do tejto kampane prostredníctvom Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti, ktorá je partnerom organizácie DANA Foundatiom zastrešujúcej organizovanie aktivít Týždňa mozgu po celom svete. Z možností zorganizovať zaujímavé prednášky, besedy, alebo ozvláštniť pravidelné stretnutia seniorov zamestnanci vybrali pre klientov Michalovského domova seniorov nasledovné aktivity:

  • Prednáška pod názvom : „Mozog v škrupinke“.
  • Prednáška pod názvom: „Mozog a jeho činnosti“.
  • Tréning mozgu a pamäti: „Hráme sa so slovami“.
  • Kognitívna stimulácia: „Kvíz“

Michalovský domov seniorov chce aj takýmito aktivitami napredovať vo svojom poslaní širšieho kontextu globálnej vzdelávacej iniciatívy. Zároveň šíriť informácie o dôležitosti vedy o mozgu a jej rozhodujúcej úlohy pri pomoci ľuďom viesť zdravší a produktívnejší život.

IMG_20230308_094124.jpg Aktuality

Oslava MDŽ

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prišli potešiť klientov MDS 08.03.2023 členovia folklórneho súboru Močaranka. Program bol nádherný, kde piesne boli popretkávané aj hovoreným slovom. Naše ženy sme si uctili aj takýmto spôsobom.

1678273598170.jpg Aktuality

Zaspievajme Si Spolu

Každý utorok si majú možnosť klienti spoločne zaspievať v rámci záujmovej činnosti s názvom “Zaspievajme si spolu” piesne podľa vlastného výberu. Tentokrát to bolo aj s hudobným sprievodom harmoniky. Nálada bola výborná a piesňami si klienti oživili aj svoje spomienky.

IMG_6910.JPG Aktuality

Marec - Mesiac Knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Knihy sú bránou do sveta poznania. Dňa 7.3.2023 sme v multifunkčnej miestnosti MDS privítali zástupcov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach p. Mgr. Labačovú, p. Ondovú a známeho regionálneho spisovateľa p. Vincenta Lapšanského.

Spisovateľ p. Lapšanský porozprával klientom veľa zaujímavosti o knihách, ktorých je sám autorom. Odprezentoval historický román - “Tieň náhrobného kameňa”, ale aj iné knihy, ktorých je autorom. Svojim pútavým rozprávaním zaujal všetkých zúčastnených. Vlastnú literárnu básnickú tvorbu od predstavil prednesom aj klient zariadenia, pán Štefan Poľaško. Klientom sa prednáška pri príležitosti Marca - mesiaca knihy páčila.

Všetci zúčastnení odchádzali zo stretnutia s novými informáciami, pocitmi nadšenia a očakávaní ďalších akcií. Všetkým účinkujúcim zo srdca ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a zanechania hlbokého umeleckého zážitku.

20230224_094711.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme: Veľká Noc

Záujmová činnosť uskutočnená dňa 24.02.2022 - “Tvoríme a skrášľujeme” bola v hobby miestnosti MDS. Klienti v spolupráci s inštruktormi sociálnej rehabilitácie zhotovovali veľkonočnú dekoráciu. Pracovali s rôznym materiálom, ako je kartón, priadza, bavlna, špagát, umelé kvety, lístie. Podľa danej predlohy /maketa - hlava zajaca/, ktorú mali vopred pripravenú si z kartónu vystrihli daný tvar, ktorý následne omotávali priadzou, špagátom, bavlnou podľa vlastného výberu. Po zhotovení základnej časti /makety/ho následne aranžovali kvetmi, lístím, stužkami.

Danou dekoráciu, ktorú si zhotovili môžu skrášliť svoj príbytok - svoju izbu, alebo vyzdobiť vchodové dvere do izby. Všetci klienti sa aktívne zapájali do činnosti a z konečného výsledku mali obrovskú radosť. Cieľom dnešnej aktivity bolo precvičovanie jemnej motoriky, zníženie pocitu napätia u klientov a vytvoriť pocit radosti z vytvárania niečo nového.

20230221_100555.jpg Aktuality

Prvky Felinoterapie

Klienti MDS si užívajú prítomnosť zvieracej návštevy a to plnými dúškami.

20230217_101900.jpg Aktuality

Pečie celé MDS

Aktivity zamerané na udržiavanie pracovných zručností formou prípravy jedál, na ktoré boli klienti zvyknutí z domáceho prostredia, sa tešia veľkej obľube. Pri pečení je zábava, vymieňajú sa tu vlastné skúsenosti pri príprave tradičných jedál a spomína sa na staré časy. Nakoniec sú zapojené aj všetky zmysly, pretože pri takejto aktivite je zapojený čuch, zrak, hmat a výrazne chuť.

20230210_094140.jpg Aktuality

Tvorivé dielne - Tvoríme a skrášľujeme

Počas dnešnej aktivity - “Tvoríme a skrášľujeme” mali klienti priestor naučiť sa novú techniku pri prvkoch arteterapie. Dekoratívne predmety, ozdôbky si dnes vytvorili podľa vlastnej fantázie. Svojou tvorbou vyjadrovali vlastné vnútorné pocity, myšlienky. Každé dielo, ktoré vzniklo je samé o sebe originálne. Všetci zúčastnení klienti sa do diania aktívne zapájali. Cieľom aktivity bolo naučiť sa novú techniku, stimulovať svoju fantáziu, koncentrovať sa, stimulovať komunikačné zručnosti a pritom všetkom relaxovať, uvoľniť sa.

20230208_152720.jpg Aktuality

Fašiangová zábava

Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde…. Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Veselé fašiangové obdobie sme v MDS oslávili dňa 8.2.2023. Priestory jedálne sa na chvíľu zmenili na tanečný parket a do tanca nám zahral skvelý DJ. Na úvod predviedli kultúrny program žiaci ZŠ Pavla Horova.

Ples slávnostne otvorila riaditeľka MDS PhDr. Zlatuša Popaďáková. Nasledoval tanec, kde sa k seniorom pridali aj študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Michalovciach. Skvelá atmosféra pohltila aj tých, ktorí sa nestratili vo víre tanca a iba sa zblízka prizerali. Medzi tanečnými kolami boli pripravené zaujímavé súťaže a losovali sme tombolu, ktorá potešila klientov. Všetci boli plní radosti, a to nie len tí, ktorí vyhrali, ale aj tí ktorí získali aspoň ceny útechy. Na stoloch nechýbali tradičné fašiangové šišky a iné dobroty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou fašiangových slávností. Klienti sa zabavili, zatancovali a tešili, sa že prežili veselé fašiangové chvíle.

Krátku reportáž z plesu zverejnila aj televízia Mistral, kde je možné si ho pozrieť v archíve zo dňa 9.2.2023.

IMG_20230202_090712.jpg Aktuality

Hromnice

Obetovanie Pána alebo ľudovo aj Hromnice je cirkevný sviatok, ktorý sa slávi 2. februára. V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. V tento deň sa v chrámoch zvyknú posväcovať sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky. So sviatkom sa zvyknú spájať viaceré ľudové zvyky a tradície. Klienti MDS tento sviatok slávili svätou liturgiou v kaplnke zariadenia. Priniesli si svoje hromničky, pomyselné svetielka na svojich cestách životom. Bola to krásna oslava Pána, ktorá patrí k duchovno-spirituálnym potrebám klientov.

20230127_094234.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme

Počas dnešnej aktivity - “Tvoríme a skrášľujeme” sa klienti naučili skladať jednoduché - “origami”, ktoré sa používa pre všetky druhy papierových skladačiek. Jednoduchým spôsobom klienti skladali papier a následne ho strihali do tvaru obdĺžnika. Z konečných dielov na následujúcej aktivite si klienti vyskladajú košík. Aktivita sa spočiatku klientom zdala náročná, ale všetci ju bez problémov zvládli, z čoho mali veľkú radosť. Cieľom aktivity bolo rozvíjanie jemnej motoriky, podporenie tvorivej činnosti, relax.

IMG_1671706658835.jpg Aktuality

Zdravotní Klauni

Neutíchajúci záujem zdravotných klaunov o seniorov ich podporuje v intenzívnych pocitoch šťastia a radosti. Každá návšteva zdravotných klaunov je sviatkom úsmevov a vzájomných zdieľaní spomienok, nápadov či životných právd.

20230102_141036.jpg Aktuality

Vianočný zázrak

V roku 2022 sa opakovane a s radosťou zapojil Michalovský domov seniorov do projektu “Vianočný zázrak”. Týmto v mene všetkých zamestnancov a klientov zariadenia srdečne ďakujeme organizátorom projektu, ale aj veľkorysým darcom. Byť obdarovaným v seniorskom veku, znamená nebyť zabudnutým, mať pre niekoho cenu, byť milovaným. “Vianočný zázrak” ukazuje dobrotu ľudských sŕdc a prináša so sebou pohľad na lásku a to milovať bez povinnosti, milovať nezištne. Láska bez povinnosti je láskou, ktorú Vianočný zázrak spolu s darcami prináša klientom v zariadeniach po celom Slovensku a my sme hrdí na to, že Michalovský domov seniorov s kapacitou 213 klientov je ich súčasťou. Želáme si, aby bol “Vianočný zázrak” nehasnúcou stálicou a neustále zapaľoval srdcia jeho priaznivcov. Zapálené srdcia láskou pre ľudí odkázaných na pomoc, predstavujú ľudské teplo a spolupatričnosť v očiach ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a sú za to nesmierne vďační.

Organizátorom a darcom, želáme veľa energie, elánu a priaznivých životných podmienok k napĺňaniu ušľachtilých cieľov a predsavzatí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a posielame ešte raz veľké ĎAKUJEME.

20221223_124420.jpg Aktuality

Štedrá večera v MDS

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Ani tento rok to nebolo inak a my sme spolu s klientmi pri štedrovečernom stole privítali aj predstaviteľov mesta a cirkvi, ktorí prišli popriať všetkým krásne Vianoce. Príhovor predniesol pán primátor a s koledami vystúpil súbor Zemplín. Sviatočné menu sa vydarilo a lásku bolo cítiť na každom kroku.

20221216_094712.jpg Aktuality

Tvoríme a skrášľujeme.

Klienti počas dnešnej aktivity - “Tvoríme a skrášľujeme " pokračovali v technike, ktorú si osvojili na predchádzajúcich aktivitách. Tvorili snehovú vločku, ktorú využijú na dekoráciu spoločenskej miestnosti, alebo vo svojej bytovej jednotke. Používali pri tom - výkresy, štetce, ceruzky, šablóny, vykrajovačku, lepidlo, nožnice, farebné flitre, stužku. Snehovú vločku podľa šablóny, vykrajovačky si klienti obkreslili, vystrihli a posypali farebnými flitrami. Nakoniec na každú snehovú vločku si uviazali stužku. Cieľom aktivity bolo precvičovanie jemnej motoriky, znížiť pocit úzkosti, napätia u klientov a tiež priniesť pocit radosti z vytvárania niečoho nového.

IMG_20221214_134425.jpg Aktuality

Krabice plné lásky

Ďakujeme darcom za krabice naplnené láskou vo forme rôznych darčekov, ktoré ukrývali. Klienti prijali tieto darčeky s vďačnosťou a pokorou. Radosť bola neopísateľná a tento projekt je fantastickým prínosom pre pozitívne prežívanie sviatkov v seniorskom veku a prihliadnutím na to, že seniori sú prijímateľmi pobytovej sociálnej služby, preto mnohí z nich netrávia sviatky so svojimi najbližšími.

IMG_20221206_114502_1.jpg Aktuality

Štedrý Mikuláš

Aj tento rok sa klienti tešili z Mikulášskej nádielky maškŕt, ktoré im zamestnanci rozdali. Klienti mali možnosť v tento deň prijať aj sviatosť zmierenia a aj takouto formou sa pripraviť na prichádzajúce sviatky. Zamestnanci sociálneho úseku im pripravili v spoločenských miestnostiach posedenie pri stromčeku a započúvali sa do rozhlasového pásma na tému spojenú so sv. Mikulášom.

20221202_111844.jpg Aktuality

Čas adventný

Vianočný stromček je najznámejší symbol Vianoc. Zdobil sa spravidla na Štedrý deň. Dnes, už ale mnohí z nás zdobia stromček skôr, pretože sa z jeho krásy a hlavne vône chcú tešiť čo najdlhšie. Tak je to aj v MDS. Klienti si ozdobovali stromčeky na jednotlivých poschodiach, kde bývajú a navzájom sa stretávajú. Atmosféra prichádzajúcich sviatkov je všade prítomná a láska medzi ľuďmi sa začína prejavovať intenzívnejšie.

20221116_100936.jpg Aktuality

Tvorive Dielne S Hlinou Pre Seniorov 13

realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V mesiaci november v dňoch 14. a 18.11.2022 sa klienti MDS zúčastnili opakovane workshopu pod názvom - “Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 13.”

Odborným lektorom bol výtvarník, keramik Peter Smik z ANNOGALLERY. V úvode p. Smik oboznámil klientov s prírodným materiálom / hlinou/ s ktorým budú pracovať. Hlina je poddajný mäkký materiál, ktorý nás spája so zemou, s prírodou. Práca s ňou umožňuje vyjadrenie a uvoľnenie emócií, prináša čistú, spontánnu radosť z hotového vlastného diela. Má významnú úlohu pre samotného jedinca, pri práci s ňou sa intenzívne precvičuje jemná motorika prstov, koordinácia zmyslov, najmä hmatového a zrakového. Modelovanie z hliny lieči dušu a stimuluje pamäť, pôsobí blahodárne na našu pokožku, má dezinfekčné účinky.

Po krátkom teoretickom úvode a zoznámení sa s prírodným materiálom - hlinou , klienti pristúpili k samotnému zadaniu - zhotovenie dekoratívnej mištičky z hliny. Pri práci používali jednoduché nástroje , ako -plastové mištičky, kovové vykrajovačky /formičky - srdiečko, hviezdička, kvietok/, drevené valčeky, špilky, noviny, lepidlo na hlinu a samotnú hlinu. Klienti si plastové mištičky, ktoré slúžili ako základná forma vystlali novinami. Valčekom si rozvaľkali modelovaciu hlinu /ako cesto/ a vyvaľkali si jeden väčší kruh, ktorý bol základom pre vytvorenie danej mištičky. Potom pomocou kovových vykrajovačiek /formičiek/ vykrajovali jednotlivé kúsky z hmoty /hliny/ ktoré navzájom ukladali po obvode mištičky a zlepovali lepidlom na modelovaciu hlinu. Následne lektor tieto mištičky vzal na vypálenie do pece. Po prvom vypálení t.j. 18.11. 2022 klienti pokračovali v maľovaní jednotlivých mištičiek. Používali pritom farby, ktoré sú určené na modelovaciu hlinu a znovu mištičky putovali do pece na vypálenie.

Klientom sa práca s hlinou veľmi páčila. Zaujala ich, obohatili si svoje vedomosti o nej samotnej. Vnikli do keramickej tvorby do ktorej vložili aj svoju vlastnú fantáziu. Z hotových keramických mištičiek mali klienti obrovskú radosť. Môžu im poslúžiť, ako dekoračný predmet na spoločenských miestnostiach v zariadení, alebo aj na bytových jednotkách.

IMG_20221027_140313.jpg Aktuality

Štedré dary

Vo štvrtok 27.10.2022 sme v MDS privítali pedagógov a študentov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Aj napriek prítomnej pozitivite na ochorenie Covid-19 odovzdali študenti vo vestibule zariadenia zamestnancom MDS dary prírody aj výborné orechové a makové koláče. Klientov veľmi potešili dobroty zo záhrady ale aj z pekáčov. Ďakujeme za prejavený záujem o seniorov a tešíme sa keď budeme môcť privítať študentov Strednej zdravotníckej školy aj s ponúkaným ďalším programom.

20221021_085603.jpg Aktuality

Úcta aj takto...

Ďakujeme vedeniu, všetkým pedagógom a žiakom Základnej školy s materskou školou v Zalužiciach za prejavenie úcty seniorom v MDS prostredníctvom koláčikov, ktoré pre nich pripravili. Sme veľmi radi že pedagógovia vedú deti smerom spolupatričnosti a láske jedného človeka k inému. My všetci ako zamestnanci, tak aj klienti zariadenia vnímame pozitívne záujem verejnosti o problémy seniorov žijúcich v zariadeniach. Častokrát títo ľudia nemajú rodinných príslušníkov, alebo sú veľmi ďaleko a tak mnohí z nich strácajú sociálny kontakt so svojimi deťmi, vnukmi, alebo aj pravnukmi. Prítomnosť detí ich preto vždy poteší a pripomína im chvíle radosti. Tešíme sa na ďalšiu návštevu, ste vítaní. Koláčiky chutili, hneď bolo zrejmé, že boli pečené s láskou.

IMG_6317.JPG Aktuality

Výskumný projekt EWA

(Early Warning of Alzheimer) Klienti MDS sa zapojili do výskumného projektu EWA, ktorý sa zameriava na identifikáciu osôb, u ktorých by mohlo byť podozrenie na prítomnosť kognitívnej poruchy a to na základe rečí. Diagnostika klientov sa uskutočnila v príjemnom prostredí, klientom dôverne známom a to v knižnici zariadenia. Za spoluprácu pri testovaní si klienti odniesli nie len dobrý pocit z úspešného absolvovania testov, ale aj 20,– eur, ktorým sa potešili. Klienti budú podľa spĺňajúcich požadovaných kritérií, vyžadujúcich testujúcou spoločnosťou, zapájaní do testovania priebežne s vopred dohodnutými termínmi. Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Na tieto choroby zatiaľ neexistujú liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme. Poruchy reči patria medzi prvé sprevádzajúce symptómy degeneratívnych ochorení mozgu. Včasná diagnostika môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia. Spoločnosť AXON PRO s.r.o. v spolupráci s Centrom Memory, preto vyvíja aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá pomocou nahrávania hlasových prejavov pomôže odhaliť príznaky začínajúcej Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

1665665852106.jpg Aktuality

Jesenní klauni.

Klienti zariadenia MDS sa opätovne mohli potešiť návšteve zdravotných klaunov, ktorých prítomnosť má medzi klientmi neopakovateľnú atmosféru. Tentokrát bolo cítiť z prítomnosti tejto návštevy ducha jesene a jej rôznorodosti. Ani tentokrát pri stretnutiach nechýbala veselá nálada a príjemné pocity.

IMG_20221012_101112.jpg Aktuality

Október - mesiac úcty k starším.

Dňa 06.10.2022 sme pri príležitosti mesiaca úcty k starším privítali v kaplnke MDS žiakov Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach a spevácku skupinu Ozvena. Účinkujúci sa predstavili nádherným programom, ktorý sa klientom veľmi páčil. Členkou speváckej skupiny je aj jedna klientka zariadenia, ktorú v tejto činnosti podporujeme a vážime si jej nepretržitý záujem a životný elán. Účinkujúcim v mene všetkých klientov srdečne ďakujeme.

IMG_6296.jpg Aktuality

Očkovanie

Dňa 04.09.2022 sa uskutočnilo očkovanie posilňovacou dávkou vakcíny proti variantu COVID-19. Michalovský domov seniorov vytvoril podmienky pre zaočkovanie klientom a zamestnancom na pôde zariadenia a tak všetci záujemcovia, ktorí mali záujem sa zaočkovať boli zaočkovaní v priestoroch vyčlenených na túto činnosť.

3IMG_6247.JPG Aktuality

Tango

Klienti MDS si spríjemňujú chvíle tancom pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

20221005_093417.jpg Aktuality

Pečieme

Vôňa pečených buchiet, ktoré pripravovali klientky sa šírila všade navôkol. Bola to práca spojená so zábavou a milými spomienkami. Voľný čas v zariadení využívajú klienti aj takýmto spôsobom.

DSCN4992.jpg Aktuality

Mesiac úcty k starším

Október je mesiac spájaný s aktivitami zameranými na intenzívnejšie prejavy úcty k starším aj prostredníctvom rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v MDS. Dňa 06.10.2022 sme v kaplnke zariadenia privítali žiakov tanečnej školy Grácia, spevácku skupinu Hnojňane, ktorí sa predstavili svojim nádherným programom. Svoju literárnu básnickú tvorbu odprezentoval aj klient zariadenia pán Štefan Poľaško. Klientov prišli pozdraviť a prihovoriť sa im aj predstavitelia mesta. Život seniorov v MDS je dôkazom toho, že aj jeseň života má svoje čaro. Klientom sa veľmi páčili vystúpenia a odchádzali z akcie s pocitmi nadšenia, plní rozhovorov a očakávaní ďalších akcií. Všetkým účinkujúcim zo srdca ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a zanechanie hlbokého umeleckého zážitku.

20220809_153631.jpg Aktuality

Potešenie s klaunami

Pravidelnou návštevou zdravotných klaunov klienti žijú v očakávaní radosti z príjemne strávených chvíľ. Ani tentokrát to nebolo inak a klauni svojou prítomnosťou a terapeutickým prístupom podporili klientov v zariadení.

20220819_094835.jpg Aktuality

Zemplínsky Jarmok

Dňa 19.08.2022, slnečný a horúci piatok sme sa stretli, aby sme sa spoločne vybrali na krátku prechádzku na námestie nášho mesta, kde sme navštívili pri príležitosti 51.výročia Zemplínskeho jarmoku 2022 aj uličku - “Tvorivých dielni.” Samotná atmosféra sa klientom veľmi páčila,všetci boli veľmi spokojní, obzreli si výrobky, ktoré ponúkali predávajúci a zároveň nabrali novú motiváciu, inšpiráciu pre samotnú tvorivosť v našom zariadení počas aktivity - Ergoterapie /Tvoríme a skrášľujeme/.

IMG_0793.jpeg Aktuality

Literárne dni seniorov Mesta Michalovce

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Michalovce a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach zorganizovala podujatie s názvom Literárne dni seniorov Mesta Michalovce. Podujatie sa konalo dňa 22. júna 2022 o 9.00 hod. pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka. MDS v rámci koncepcie spolupráce s komunitou malo taktiež svojich zástupcov z radu klientov, ktorí prezentovali svoju tvorbu. Takéto podujatia majú veľký význam pri vytváraní a budovaní vlastných sebahodnôt človeka, ktorý tvorí, ale taktiež poslucháča, respektíve čitateľa, ktorý si mnohé veci cez myšlienky seniorov dokáže uvedomiť a prijímať.

20220627_093953.jpg Aktuality

Prvky felinoterapie

Klienti vždy radi privítajú návštevu zvieracích priateľov. Tentokrát to boli mačiatka mamičky mačičky, ktorá k nám pravidelne chodievala potešiť seniorov. Podobajú sa úplne na mamičku aj výzorom aj nebojácnosťou. Z toľkého hladkania a maznania odchádzali poriadne unavené, ale stálo to za to. Seniorom spríjemnili chvíle, pripomenuli minulosť, kedy im mačičky behali po dvore a priadli v náručí. Vzájomný kontakt človeka a zvieraťa prináša upokojenie a zlepšuje koncentráciu.

IMG_5671.JPG Aktuality

Odborne zameraný kurz.

Dňa 24.06.2022 v rámci realizácie projektu Zrelí na dobu digitálnu sme pokračovali v plánovaných aktivitách akou bola aj odborne zameraná prednáška súvisiaca s uvedeným projektom. Klienti sa v kinosále zariadenia zúčastnili Odborne zameraného kurzu, ktorého cieľom bolo oboznámiť klientov o právnej a finančnej gramotnosti. Formou prednášky a vzájomnej interakcie seniorom tento kurz pripravili pani JUDr. H. Hirjaková a pani D. Bajusová. Prvá téma bola zameraná na dedenie, darovanie, exekúcia a iné právne úkony. Druhá téma bola venovaná zaobchádzaniu s finančnými prostriedkami. Klienti sa pozorne započúvali a problematika ich veľmi zaujala.

IMG_5598.JPG Aktuality

Podpora dňa dobrovoľníctva - študenti VŠZaSP sv. Alžbety

Deň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutočnil v piatok 10.06.2022 prišli podporiť aj študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.

Alžbety v Michalovciach. Klientov podporili pri aktivizačných činnostiach zameraných na prvky ergoterapie, pohybové aktivity, rekreačnú činnosť, kognitívne nácviky a prvky muzikoterapie. Seniori sa študentom potešili a tak sa nám podarilo všetkým spoločnými silami spojiť generačne mladých s tými skôr narodenými a byť svedkami fantastickej nálady.

1654772988624.jpg Aktuality

Znovu príjemná návšteva

Mesiac jún nám priniesol okrem nádherného počasia aj príjemnú spoločnosť zdravotných klaunov. Červené nosy svojim neúnavným odborným prístupom pravidelne obohacujú život klientom v Michalovskom domove seniorov. Tieto stretnutia sú vždy plné radosti a očakávaného záujmu o ich osobu.

Image-1.jpg Aktuality

Naše mesto - deň dobrovoľníctva

10.06.2022 po dvoch pandemických rokoch sa MDS zapojil do projektovej výzvy Nadácie Pontis s našim názvom Spoločne to zvládneme. Cieľom projektu bolo s pomocou dobrovoľníkov natrieť určitú časť oplotenia v zariadení. Z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom Nadácie Pontis sme nakúpili potrebný materiál a mohli sme sa pustiť do práce.

Počasie nám prialo a atmosféra bola tiež príjemná. Okrem dvadsiatich dobrovoľníkov sa akcie aktívne zúčastnilo aj sedem klientov. Všetkým zo srdca ďakujeme.

20220531_095101.jpg Aktuality

Slizká terapia: Extrakt zo slimákov lieči a omladzuje pokožku

Ľudská koža je podobná tej slimačej. Nielen vizuálne, ale aj zložením.

„Výskumy dokázali, že slimačí extrakt pôsobí hojivo, antibakteriálne, antioxidačne. Koža slimákov obsahuje veľa kolagénu a elastínu, ktoré sa viažu na vodu. Noha, na ktorej sa pohybujú, je vystavená množstvu agresívnych vplyvov prostredia. Ak sa naruší integrita ich pokožky, spúšťajú regeneračný mechanizmus. Vylučujú na povrch látky, ktoré eliminujú baktérie, plesne, parazity a niektoré chemické látky nahromadené ľudskou činnosťou." Slizkú terapiu si mohli klienti MDS vyskúšať vďaka inštruktorke sociálnej rehabilitácie Mirke, ktorá sa týmto jednonohým maznáčikom venuje. Rozpaky prvého momentu vystriedalo nadšenie po vypočutí si mnohých priaznivých účinkov na pokožku a naši zvierací “plastickí chirurgovia” sa stretli s pozitívnym ohlasom. Tešíme sa znovu na ich návštevu.

Zrelí na dobu digitálnu - Nové možnosti

Michalovský domov seniorov sa úspešne zapojil do grantovej výzvy Nadácie Pontis, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Vyhlásená grantová výzva s názvom Zrelí na dobu digitálnu podporuje vzťah seniorov k digitálnym technológiám. Moderné technológie, svet sociálnych sietí a internetu so sebou prinášajú aj mnohé výzvy. Medzi ne patrí aj strach z digitálnych technológií, všadeprítomné konšpirácie a hoaxy, online podvody či uzatváranie sa do sociálnych bublín. MDS nedisponoval pokrytím signálu v obytných častiach zariadenia a teda klienti nemali, okrem mobilného signálu možnosť bezplatného prístupu k internetu, vďaka projektu má byť táto, vo vyspelom svete už bežná služba, dostupná aj klientom v MDS.

Po úspešnej inštalácii certifikovaných zariadení s prístupom k internetu bol dňa 12.05.2022 zrealizovaný jeden z kurzov Digitálnych zručností zameraný na prácu s prehliadačmi a orientáciu v priestore počítača, tabletu a mobilného telefónu, ochrane proti phishingu, ochrane osobných údajov. Klienti sa dozvedeli o nebezpečenstve poskytovania osobných údajov cez internet. Následne si vyskúšali prácu s tabletom a s komunikačnými aplikáciami.

Dňa 31.05.2022 sa stretli v knižnici zariadenia, kde si prostredníctvom kurzu Digitálnych zručností nacvičovali prácu v operačnom systéme Windows. Klienti si zapisovali krok po kroku ako sa dostať do prehliadača, ako vyhľadať dané informácie, ktoré sami požadovali.

Dozvedeli sa o tom, ako sa opätovne dostať na webové stránky, ak prehliadač zatvoria pomocou histórie a obnovení okna v prehliadači. O ochrane osobných údajov a o ochrane proti phishingu, ako sa vyhýbať zlodejom a podvodníkom a nestať sa obeťou podvodu, klientov oboznámila členka policajného zboru Slovenskej republiky pani Rozsypalová.

20220526_102216.jpg Aktuality

Záhradná grilovačka

Vo štvrtok 26.05.2022 si klienti MDS spríjemnili predpoludnie záhradnou grilovačkou. Okrem pečenej klobásky, na ktorej si pochutili si aj zatancovali a zaspievali za sprievodu hudobnej skupiny Hnojňane. Akcia sa vydarila, prialo nám aj počasie a každý odchádzal príjemne unavený.

Takéto akcie v zariadení majú vždy mimoriadny úspech. Klienti, ktorých trápia rôzne choroby pri takýchto aktivitách zvyknú na bolesti a trápenia aspoň na chvíľu zabudnúť.

IMG_20220513_095518.jpg Aktuality

Prednáška

Pri príležitosti Svetového dňa pohybu ku zdraviu, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), sme dňa 13.5.2022 v priestoroch zariadenia Michalovského domova zrealizovali prednášku pod názvom Pohyb a zdravie, ktorú odprezentovala pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach Mgr. Michaela Chrípková. Prednáška bola venovaná pohybu, ktorý je pre človeka neoddeliteľnou súčasťou jeho života, ako i základnou biologickou potrebou a jedným z najdôležitejších determinantov zdravia. Klienti sa oboznámili s odporúčanými cvičebnými aktivitami pre seniorov a s nimi spojenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné pri telesnej aktivite. V prednáške boli spomenuté prínosy pravidelného pohybu, ako i následky nedostatku cvičenia u seniorov. Klientom sa prednáška páčila a odnášali si z nej nové poznatky.

IMG-1603.jpg Aktuality

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu Matiek, dňu kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu neboli. Ide o deň, kedy sa po celom svete vzdáva hold matkám a materstvu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť a vzdať im poctu za všetku ich nekonečnú lásku a starostlivosť.

Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminám, maminkám, mamičkám, mamkám malý darček ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich obetovali. Deti v škôlkach a školách obdarujú svoje maminky ručne vyrobenými darčekmi alebo si pre nich pripravia špeciálne vystúpenie. Klientky v MDS tento rok potešili svojou prítomnosťou a darčekom deti zo IV. Základnej školy v Michalovciach a tak vyčarili úsmev na ich tvárach.

20220411-web.jpg Aktuality

Výstava kraslíc.

Pred Veľkonočnými sviatkami sa klienti MDS zúčastnili nádhernej výstavy kraslíc v Múzeu v Michalovciach. Niektoré z exponátov boli aj na predaj čomu sa klienti potešili, pretože si mohli domov odniesť kraslice zdobené rôznymi technikami. Výstava bola inšpiratívna a zanechala v klientoch umelecký zážitok.

DSCN4971-2.JPG Aktuality

Vedomostný kvíz

Dňa 17.3.2022 v dopoludňajších hodinách sme v Michalovskom domove seniorov zorganizovali Vedomostný kvíz pri príležitosti Projektu Týždeň mozgu. Klienti si v ňom preverili svoje znalosti a vedomosti v rôznych oblastiach. Súťažili v štyroch družstvách v celkovom počte 16 klientov. Vedomostný kvíz pozostával z 5 kôl. Prvé 3 kolá boli zamerané na témy živočíchy, zem, ľudské telo, historické dejiny a príslovia a porekadlá. Ďalšie 2 kolá boli zamerané na témy ako známe osobnosti, zvučky a znelky známych filmov a relácií a filmové ukážky. Súťažiaci si tak preverili aj svoje zmyslové orgány. Za svoje výkony boli odmenení vecnými cenami podľa miesta obsadenia a samozrejme nechýbala ani cena za účasť.

20220120_085814.jpg Aktuality

Požiarné Cvičenie

Na základe usmernenia z MPSVaR pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi a vyhodnotenia situácie v dôsledku nedávnej tragickej udalosti v ZSS Osadné sme v našom zariadení dňa 20.01.2022 vykonali mimoriadny nácvik cvičného požiarneho poplachu s nácvikom evakuácie osôb. Nácvik bol uskutočnený za účasti príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ktorí simulovali zadymenie na 3. a 4. poschodí obytnej budovy v časti A.
Nácvik požiarneho poplachu aj evakuácie osôb bol zameraný na bezpečnosť prijímateľov. Všetky preventívne opatrenia, ktoré s nácvikom súviseli, boli dodržané. Môžeme skonštatovať, že koordinácia zamestnancov aj klientov pri evakuácii bola vykonaná bez pochybení. Súčasne bolo vykonané školenie všetkých zamestnancov v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a skontrolované plány požiarnej ochrany.

20220104_134250.jpg Aktuality

Obdarovaní Seniori

Za klientov MDS ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí si spomenuli počas vianočného obdobia na seniorov a potešili ich darčekom po ktorom túžili prostredníctvom projektov “Vianočný zázrak”, “Krabica plná lásky”, “Vianočná pošta”, ale aj individuálne a prostredníctvom škôl. Klienti si prevzali darčeky pri vianočnom stromčeku s neopísateľnou radosťou.

IMG_20211214_110652117_HDR.jpg Aktuality

Spoločné čítanie Vianočnej pošty

Pred vianočnými sviatkami si klienti spríjemňujú čas čítaním vianočnej pošty. Priania si spoločne zdieľajú a prežívajú príjemné pocity z krásnych slov napísaných na ručne vyrobených pohľadniciach. Seniori sú vďační za každé milé slovo a tiež to, že sú pre iných dôležití.

20211217_133950.jpg Aktuality

Vianočná pošta od pani prezidentky

MDS sa zapojil do projektu s názvom “Vianočná pošta”. Denne seniori dostávajú poštu od neznámych, ale láskavých ľudí, ktorí krásnymi slovami na pohľadniciach prinášajú radosť do ich sŕdc. Nevídanou radosťou prejavenou slzami šťastia a nadšenia bolo želanie pre klientku, pani Vierku, od našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Radosť prejavenú slzami, akú pani Vierka prežila sa slovami opísať nedá. Všetci za toto gesto pani prezidentky, z úprimného srdca pani prezidentke ďakujeme.

Vieme, že naši seniori jej nie sú ľahostajní a takto pripravila pozitívny zážitok konkrétnemu človeku. Pani Vierka na tento zážitok do konca života nezabudne.

Vianočná ozdoba

Seniori MDS sa zapojili do výzvy Zemlínskeho kultúrneho centra a hvezdárne, kultúrneho zariadenia KSK. Výzvou bolo vyrobiť si vlastnú vianočnú ozdobu, ktorá bude krášliť vianočný stromček organizátora výzvy. Seniori sú pozitívne motivovaní zamestnancami MDS a majú chuť k tvorivosti. Vyrobili si nádherné vianočné ozdoby, ktoré zamestnanci odovzdali organizátorovi. Michalovský domov seniorov sa preto môže pochváliť aj týmto ĎAKOVNÝM LISTOM, ktorý sme dostali.

DSCN4614.JPG Aktuality

Workshop - Tvorivé dielne

Seniori MDS majú možnosť vzdelávania a kreatívnej činnosti aj prostredníctvom tvorivých dielní a workshopov. Odborným lektorom pri tejto činnosti bol výtvarník, keramik Peter Smik z ANNO GALERY, ktorá sa nachádza v Košiciach. Hlina je poddajný mäkký materiál, ktorý nás spája so zemou, s prírodou. Práca s ňou umožňuje vyjadrenie sa a uvoľnenie emócií, prináša čistú, spontánnu radosť z hotového vlastného diela.

Precvičuje sa ňou jemná motorika prstov, koordinácia zmyslov, najmä hmatového a zrakového. Klienti si obohatili vedomosti o hline, vnikli do keramickej tvorby do ktorej vložili aj svoju vlastnú fantáziu. Z malého, ale jedinečného diela, ktoré vytvorili mali všetci veľkú radosť.

IMG_4475.JPG Aktuality

Výroba vianočných dekorácií.

Seniori v MDS trávia prípravu na vianočné sviatky aj aktivitami zameranými na výrobu vianočnej výzdoby. Vyrábajú vianočné ikebany a rôzne ozdoby, ktoré si spoločne zavesia na vianočné stromčeky. Všetky aktivity sú v tomto očakávaní vianočných sviatkov zamerané na vytvorenie príjemnej atmosféry s vnášaním pokoja do ich prežívania.

received_2136894329795150.jpeg Aktuality

Mikuláš

Mikuláš ani tento rok nezabudol na seniorov v zariadení a rozdával sladkosti aj ovocie. Klienti aj zamestnanci sa tejto akcii veľmi tešili, pretože pocit lásky, radosti a šťastia z obdarovania sa nedá ničím nahradiť. Zaspomínali sme si na časy, keď Mikuláš rozdával darčeky po čerstvo napadanom snehu, ale aj zaspievali koledy. Atmosféra bola preplnená radostným očakávaním blížiacich sa vianočných sviatkov.

20211025_110431.jpg Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

V októbri, mesiaci úcty k starším navštívil zariadenie zástupca primátora Ing. Jozef Sokologorský. Prihovoril sa seniorom povzbudivými slovami v neľahkej dobe pandémie a zdôraznil, že aj predstavitelia mesta na nich nezabúdajú. Prostredníctvom vnútorného rozhlasového štúdia si pripravili pekný program aj žiaci II. základnej školy J.Švermu. Naši seniori boli milou, vzácnou návštevou poctení a potešili sa krásnemu programu. Deti okrem recitácie a spevu piesní priniesli aj vyrobené pohľadnice s rôznymi želaniami, ktoré seniori s láskou a vďačnosťou prijali.

20210910_091604.jpg Aktuality

Exkurzia

Krásny a slnečný deň si seniori MDS spríjemnili návštevou Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V múzeu sa dozvedeli všetko podstatné o kultúrnom a historickom živote zemplínskeho regiónu. Seniori získali informácie o histórii kaštieľa a jeho majiteľoch, časti zachovaného archívu rodiny Stáraj. Postupne si prezreli zbierky historickej expozície v niekoľkých miestnostiach na poschodí hlavného kaštieľa. Po samotnej prehliadke, ktorá sa klientom páčila ešte absolvovali aj výstavu obrazov z výberu tvorby známej výtvarníčky Ľudmily Lakomej - Krausovej s názvom “Zemplín v mojom srdci”.

DSCN4472.JPG Aktuality

Športový deň

Dňa 13.08.2021 zamestnanci Michalovského domova seniorov zorganizovali pre klientov športový deň. Privítali sme medzi nami Ing. Jozefa Sokologorského, zástupcu primátora mesta Michalovce, ktorý zároveň tento súťažný športový deň slávnostne otvoril. Do záhrady zariadenia, kde bolo sústredených šesť súťažných disciplín, prišlo 87 klientov a z toho sa aj 43 klientov aktívne zapojilo do súťaží. Pani riaditeľka MDS PhDr. Zlatuša Popaďáková víťazom zablahoželala a tí boli odmenení aj vecnými cenami, ktoré im odovzdala. Klienti si tento deň užili ako sa patrí.

Tešili sa, navzájom sa povzbudzovali, niektorí si zaspievali a pri vyhlasovaní cien sa niektorí neubránili slzám dojatia. Všetci odchádzali plní dojmov a zážitkov. Záznam zo Športového dňa v Michalovskom domove seniorov budeme mať možnosť vidieť aj prostredníctvom televízie Mistral, ktorá celý priebeh zdokumentuje a odvysiela.

received_362026082075471.jpeg Aktuality

Prednáška - Prevencia srdcovocievnych ochorení

Dňa 9.8.2021 sa uskutočnila prednáška na tému prevencie srdcovocievnych ochorení. Prednášajúca Mgr. Dagmar Erdélyiová vysvetlila klientom, že jednou z hlavných príčin srdcovo cievnych chorôb je arteroskleróza, ktorá vedie k postupnému zúženiu, alebo uzáveru tepny. Rizikové faktory sú neovplyvniteľné, ako napríklad vek, pohlavie, dedičná predispozícia.

Porozprávala klientom aj o faktoroch, ktoré sa ovplyvniť dajú. A to fajčenie, obezita, alkohol, stres, neliečený vysoký krvný tlak a podobne. Pripomenula, že vysoký krvný tlak je tichý zabijak a jeho neliečenie vedie k ischemickej chorobe srdca. Pani Mgr. Dagmar Erdélyiová, zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zároveň pozvala klientov na bezplatné preventívne vyšetrenie krvi zamerané na zistenie cholesterolu v krvi. Klienti boli z prednášky nadšení a prednášajúcu odmenili potleskom.

20210812_100127.jpg Aktuality

Obľúbená návšteva

Aj k mesiaci august k našim seniorom zavítali zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos. Klienti sa ich návštevám vždy potešia a sú radi, keď sa im venujú. Spolu si zaspomínali, zaspievali aj zavtipkovali.

IMG_1279.jpg Aktuality

Vedomostný kvíz

V mesiaci júl sme v zariadení usporiadali súťažné dopoludnia, ktoré sa niesli v znamení trénovania pamäte na rôzne témy. Klienti tieto aktivity majú veľmi radi. Sú súťaživí a zaujímajú sa o všetko nové, čo im tiež prostredníctvom takýchto vedomostných kvízov vieme pravidelne prinášať.

received_1416733468704901.jpeg Aktuality

Prednáška na tému Osteoporóza

Dňa 12.07.2021 sme V Michalovskom domove seniorov privítali pracovníčku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach Mgr. Michaelu Chripkovú, ktorá klientom prednášala na tému Osteoporóza. O osteoporóze sa stále viac hovorí a píše, pretože sa pomaly a nenápadne stáva veľkým zdravotným a sociálno-ekonomickým problémom. Je tiež nazývaná “tichým zlodejom”, pretože veľmi často sa prejavuje bez príznakov a odhalia ju až pri náhlych komplikáciách. Klienti si vypočuli aké bývajú rizikové faktory Osteoporózy a ako môžu zistiť, že toto ochorenie sa začína prejavovať aj u nich. Dôležitosť informácií sa niesla aj v prevencii tohto ochorenia, ktorá spočíva v zmene životného štýlu, ktorý je podmienený správnou skladbou stravy, cvičením, tiež zanechaním fajčenia a alkoholu. Klienti si mohli pozrieť aj vzorový jedálniček stravovania, ktorý je pri prevencii potrebný. Z prednášky si odnášali zaujímavé poznatky v oblasti tejto problematiky.

IMG_1620.jpg Aktuality

Tvorivé predpoludnie

Klienti si spríjemňujú dni aj výrobou dekoračných obrazov z prírodných materiálov. Pri takejto činnosti si zlepšujú aj psychomotorické zručnosti a majú potešenie z výsledkov ich práce.

IMG_1561.jpg Aktuality

Prvky ergoterapie.

Inštruktori sociálnej rehabilitácie v spolupráci so zamestnancami zdravotného úseku intenzívne využívajú pri práci s klientom aj prvky z ergoterapie, ktorá je jednou zo zložiek liečebnej rehabilitácie. V MDS využívajú zamestnanci techniky zamerané na dosiahnutie rôznych cieľov ako je napríklad podpora zdravia prostredníctvom práce, dosahovanie maximálnej možnej sebestačnosti a podobne. Vynaložená snaha a úsilie klientov vedie k vytvoreniu, alebo dosiahnutiu stanovených spomínaných cieľov. Radosť z vytvoreného diela prispieva k celkovej spokojnosti seniorov v zariadení.

received_360168725461276.jpeg Aktuality

Zmrzlinové predpoludnie

V MDS trávia klienti voľný čas aj spoločnými prechádzkami a posedením na záhradných terasách v meste. V horúcich letných dňoch príde vhod aj zmrzlinové občerstvenie.

DSCN4222.JPG Aktuality

Záhradná grilovačka

V stredu 23.06.2021 v dopoludňajších hodinách si klienti MDS spríjemnili deň grilovaním v záhrade. Táto akcia mala veľký úspech a zúčastnilo sa jej 92 klientov. Záhradné grilovanie patrí k metóde plánovania zážitkov a radosti spojenej s metódou pozitívneho sociálneho začleňovania ako aj k ponuke aktuálnych podnetov. Uvedené metódy práce s klientom napĺňajú program sociálnej rehabilitácie v zariadení. Klienti spomínali na staré časy, zaspievali si v sprievode harmoniky a odchádzali s veľmi dobrou náladou čo potešilo aj všetkých zamestnancov.

kreativita-seniorov-2.jpg Aktuality

Kreativita Seniorov

Prvkami arteterapie si seniori rozvíjajú výtvarnú techniku a svoje zručnosti. Prvky ateterapie zastupujú terapeutickú funkciu, ktorá vedie k uvoľneniu klientov, aktivizácii, samotnej činnosti a relaxu. Cieľom tejto metódy využívanej v programe sociálnej rehabilitácie je podporovanie a rozvíjanie sebavedomia, uľahčenie komunikácie, eliminácia úzkosti klientov a v neposlednej miere prinášanie radosti zo schopnosti vytvárať niečo nové.

sv-omsa.jpg Aktuality

Bohoslužba v kaplnke

Po takmer roku mohli klienti navštíviť kaplnku zariadenia a to za účelom duchovnej podpory. Spovede a bohoslužby patria k neodmysliteľnej súčasti života klientov. V čase, keď kvôli pandémii nebola možná účasť na hromadných podujatiach aj duchovné hromadné podujatia boli pozastavené. Účasť klientov na bohoslužbe bola vysoká, ale hlavne odchádzali s prijatými sviatosťami a pokojní.

image000002.jpg Aktuality

Vzácna návšteva prinášajúca smiech

Po dlhom čase, dňa 10.06.2021 nás opäť navštívili dvaja klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS. Dvojica s červenými nosmi pripomína seniorom, že vďaka humoru sa dajú ľahšie zvládnuť aj náročné chvíle. S každou návštevou sa presviedčame, že smiech dobre pôsobí na každého človeka, či je mladší, alebo starší. Klauni nabádali seniorov, aby si zaspomínali na staré časy, keď boli mladší a pýtali si od nich mnohé rady. Takáto cesta v čase ich núti trénovať pamäť a je zdrojom pozitívnej energie. Pandémia spôsobila, že aktivity spojené s návštevami zdravotných klaunov boli organizované len v online priestore. Radosť zo vzájomnej prítomnosti, blízkosti, očného kontaktu a nespútaného smiechu nenahradí žiadna informačná technológia.

received_829821584305627.jpeg Aktuality

Pohyb ako metóda práce s klientom

Pohyb je prirodzeným prejavom každého človeka. V Michalovskom domove seniorov využívame rôzne techniky z metód pohybu. Ich súčasťou je napríklad zlepšenie koncentrácie klientov. Pohybom napomáhame k fyzickému a psychickému zdraviu klienta. Klienti tak prostredníctvom pohybu vnímajú svoje telo a naučia sa pracovať aj s bolesťou. Ak sú ľudia v dobrej kondícii, cítia sa oveľa lepšie.

IMG_20210607_101743.jpg Aktuality

Prednáška na tému Slnečné žiarenie

Dňa 07.06.2021 v Michalovskom domove seniorov prednášala Mgr. Dagmar Erdelyiová, zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach. Prednáška bola venovaná téme slnečného žiarenia. Klientom boli podané informácie týkajúce sa vplyvu slnečného žiarenia na ľudský organizmus. Jeho priaznivé, ale aj nepriaznivé účinky. Prednášajúca rozobrala s klientmi typy pokožky a ako sa majú chrániť pred slnečným žiarením. Vysvetlila tvorbu vitamínu D, ktorý je spojený s imunitným systémom organizmu. Klienti sa dozvedeli, akú úlohu zohráva vitamín D v ich tele v letnom aj zimnom období. Zároveň ich informovala z akých zdrojov je možné vitamín D získavať a prejavy nedostatku vitamínu D ľudskom organizme. Pani Mgr. Erdelyiová zdôraznila význam pobytu klientov na čerstvom vzduchu pri slnečnom počasí, avšak v určitých intervaloch slnenia. Prednáška bola inšpiratívna a klienti boli obohatení o pútavo podané informácie.

20210602_133254.jpg Aktuality

Prvky Helioterapie

Slnko je dobrý, spoľahlivý a osvedčený lekár. Vedeli to už naši predkovia.

Poznali liečivú silu slnka a jeho lúčov. Poznali pozitívne účinky slnečných lúčov pri mnohých ochoreniach. Vedeli, že slnko pomáha a lieči. Na tento fakt nezabúda ani dnešná medicína. Riadený slnečný kúpeľ sa nazýva helioterapia. Helioterapia je tradičná liečebná metóda. Jej podstatou je liečba slnečnými lúčmi, teda liečba svetlom. Aj Michalovský domov seniorov ponúka prvky tejto liečebnej metódy klientom, ktorí sa z dôvodov obmedzenej mobility nemôžu samostatne pohybovať a slnečné lúče využívať na čerstvom vzduchu.

20210517_140056.jpg Aktuality

Dekoracie

Klienti Michalovského domova seniorov si vyrábaním kvetinových dekorácií spríjemňovali voľné chvíle v mesiaci máj. Aktivity boli zamerané na podporu jemnej motoriky a estetizáciu prostredia

ockovanie-seniorov.jpg Aktuality

Očkovanie seniorov

Od začiatku vypuknutia pandémie robíme všetko pre to, aby sme čo najviac ochránili klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Proti tomuto ochoreniu bojujeme všetkými dostupnými zbraňami. Tou najsilnejšou je vakcína.

Seniori patria medzi rizikovú skupinu a najviac ohrozenú časť bežnej populácie, preto očkovanie je nesmierne dôležitým krokom. Už počas prvej vlny pandémie sa ukázalo, že ide o skupinu ľudí, ktorá je bezbranná a patrí medzi najviac ohrozenú.

Dňa 9.3.2021 prišiel deň D, keď naši klienti, ktorí budú mať najväčší benefit z vakcinácie, lebo sú chronicky chorí, a vakcinácia môže znamenať záchranu ich života, boli na dobrovoľnej báze zaočkovaní prvou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. Druhou dávkou vakcíny boli zaočkovaní dňa 6.4.2021.

Michalovský domov seniorov je v okrese kapacitne jedným z najväčších zariadení poskytujúcim sociálne služby. Vekový priemer klientov je 81 rokov. Zo 115 zamestnancov sa rozhodlo dať zaočkovať 70 a zo 193 klientov 138. Najstarší zaočkovaný klient má 99,5 roka, najmladší 56.

Aj touto cestou chceme vysloviť veľké Ďakujem mobilnému vakcinačnému tímu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ktorý realizoval očkovanie.

Po očkovaní stále existuje šanca, že ochorením COVID-19 sa môže zaočkovaný jedinec nakaziť. Zatiaľ štúdie neodhalili, či vakcína dokáže zabezpečiť, aby človek po zaočkovaní vírus ďalej nešíril, takže klienti aj naďalej musia dodržiavať opatrenia vydané orgánmi verejného zdravotníctva:

  • nosiť rúško,
  • dodržiavať odstup,
  • pravidelne umývať ruky.
velka-noc-za-dverami.jpg Aktuality

Veľká noc za dverami.

Baránky, kuriatka, zajačiky, čerstvé vetvičky bahniatok či maľované vajíčka sú neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov. Ozdobovanie príbytkov týmito symbolmi jari a Veľkej noci vychádza z dlhoročnej tradície. Mnohé z nich majú svoje korene v pohanstve. Klienti Michalovského domova seniorov si spríjemňovali očakávanie Veľkej noci aj zdobením vajíčok rôznymi technikami.

IMG_20201120_093025.jpg Aktuality

Denné radosti

Klienti Michalovského domova seniorov majú v tomto náročnom období radosť z každej činnosti. Pravidelne, podľa epidemiologickej situácie v regióne a v MDS im ponúkame vypĺňanie voľného času rôznymi činnosťami. Pri týchto činnostiach zachovávame preventívne opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Za uplynulé obdobie, pri možnosti stretávania sa v malých skupinách, alebo individuálne sme uskutočnili s klientmi množstvo činností. Klienti mali možnosť vrátiť sa k svojím tradíciám cez pečenie, ručné práce, spev. Vždy pri činnostiach uplatňujeme aj odborné metódy a postupy práce s klientom s využitím prvkov aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie s využitím pohybu a ďalších postupov podľa schválenej metodiky.

DSCN4081.jpg Aktuality

Vianoce po Vianociach

Nepríjemná situácia s pandémiou tohtoročné vianočné sviatky nasmerovala úplne iným smerom ako boli tie doteraz. Bez návštev, darčekov, spoločnej večere a s veľkými otáznikom okolo prežívania spolupatričnosti.

Zázraky? Veľa ľudí v nich už neverí. Nikdy nepripustia, že by mohlo existovať niečo, čo človek nikdy nedosiahne len svojim rozumom. My sme, ale svedkami toho ako sa ľudia, ktorí v zázraky neveria mýlia.

Dôkazom je „Vianočný zázrak“, kde je sprítomnená ľudská spolupatričnosť ústiaca do podoby zhmotnenej lásky v záujme obdarovať neznámeho človeka, odkázaného na starostlivosť iných, na základe jeho životného príbehu a častokrát človeka s neľahkým osudom.

„Vianočný zázrak“ pomohol zmierniť pocit osamelosti, ktorý aj napriek našej snahe byť nablízku, klienti odrhnutí od domova zažívajú.

V mene klientov Michalovského domova seniorov srdečne ďakujeme všetkým ľuďom, ktorý aj v týchto ťažkých časoch nezabudli na seniorov a potešili ich mnohými darmi prostredníctvom „Vianočného zázraku“.

Socialny-usek-1.jpg Aktuality

SOCIÁLNY ÚSEK

V našom zariadení opätovne začína prebiehať skupinová záujmová činnosť. Klienti sú aktivizovaní prostredníctvom techník z artterapie, ergoterapie, muzikoterapie. Znovu zapájame klientov do cvičení na podporu koncentrácie a schopnosti vytvárania asociácií. Aktivizácia klientov prebieha denne v interakčných skupinách podľa plánovaných rozvrhov. V sebarealizačných a tvorivých výtvarných technikách dávame priestor našim klientom pravidelne v utorky a kognitívnym tréningom vo štvrtky.

Na prehlbovanie vzájomných vzťahov využívame hudbu, ktorá stimuluje procedurálnu aj dlhodobú pamäť. Hudba pôsobí na človeka súčasne všetkými svojimi základnými dimenziami a štruktúrami, preto chápeme jej vplyv ako pôsobenie istého globálneho systému. Od 01.07.2020 sa majú možnosť klienti pravidelne stretávať pri tejto stimulácii pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

Ako-sme-prezili-1.jpg Aktuality

AKO SME PREŽILI PRVÚ VLNU OPATRENÍ S PANDÉMIOU OCHORENIA COVID-19 S NAŠIMI SENIORMI.

Klienti boli pravidelne informovaní o aktuálnej situácii.

Viedli sme s nimi pravidelné rozhovory, vykonávali techniky správneho a vedomého dýchania a odkláňania pozornosti od ťažkej situácie, ktorá bola častokrát obmedzujúca.

Využívali sme tiež techniky na zvládanie krízy, napätia, alebo nervozity u všetkých klientov, kde toto napätie bolo prítomné.

Klientom sme pravidelne umožňovali spájať sa telemostom so svojimi príbuznými.

Projekt „Hodina seniorom“ sprostredkoval klientom telefonické rozhovory s dobrovoľníkmi, ktorí im boli ochotní venovať svoj čas a vypočuť si ich starosti aj radosti.

Zabezpečovali sme nákupy potravín a hygienických potrieb

Obdobie, ktoré sme prežívali bolo náročné na zvládanie emócii prameniacich zo strachu pred neznámym. Prinieslo nám mnoho obmedzení, usmernení a pokynov, na ktoré sme neboli pripravení.

Ďakujeme klientom a ich rodinným príslušníkom za trpezlivosť a spolupatričnosť, ktorú nám prejavovali.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom za obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich seniorov.

Upozorňujeme však, že zariadenie ostáva v určitom pohotovostnom režime, ktorý bude musieť byť aktivovaný pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie.

192.jpg Aktuality

Prednáška na tému Amerikánsky dom na Zemplíne

Dňa 21.5.2019 sa klienti Michalovského domova seniorov zúčastnili prednášky, ktorú si pre nich pripravili zamestnanci sociálneho úseku v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach pod vedením zamestnanca Mgr. Maroša D.. Premietali sa rôzne typy dedinských domov amerikánskeho pôvodu. Zamestnanec múzea pripomenul, aká bola vtedy obľúbená glazovaná keramika v podobe pestrofarebných a obrázkových dlaždíc či drobnej mozaiky. Poukázal na rôzne typy fasád s náboženskými či prírodnými symbolmi. Seniori sa aktívne zapájali svojimi otázkami do prednášky.

189.jpg Aktuality

Den Matiek

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Pri tejto príležitosti si pre seniorov pripravili deti zo základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach krátky program pod vedením pani učiteľky. V závere boli klientky zariadenia obdarúvané symbolickým kvietkom.

186.jpg Aktuality

Tvorivé dielne na 1. poschodí.

V spolupráci s Klubom seniorov na ulici Užhorodskej v Michalovciach zamestnanci sociálneho úseku na 1. poschodí spolu s klientmi vyrábali veľkonočné vajíčka, servítkovou technikou a zdobili vázičky. Klienti sa zapájali a spolupodieľali sa na výrobe, čím si precvičovali jemnú motoriku. Pri zdobení rozprávali, ako sa pripravovali v minulosti na Veľkú noc. Na záver si každý zobral výrobok, ktorý vyrobil.

184.jpg Aktuality

Prednáška o bezpečnosti seniorov na tému "Ako sa nestať obeťou trestného činu".

Dňa 08.04.2019 sa v Michalovskom domove seniorov uskutočnila prednáška organizovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorú viedla Ing. Oľga L.. Pre klientov bola v úvode stretnutia pripravená krátka beseda spojená s premietaním videozáznamov zameraných na ukážky najčastejších trestných činov páchaných na senioroch. V závere stretnutia prebehla krátka diskusia zameraná na vlastné skúsenosti seniorov s touto problematikou a taktiež bol využitý priestor pre individuálne poradenstvo.

186.jpg Aktuality

Výroba veľkonočných vajíčok

Dňa 04.04.2019 sa na spoločenskej miestnosti druhého poschodia zišli obyvatelia zariadenia, aby si vyrobili veľkonočne vajíčka. Zdobenie vajíčok je najobľúbenejšou činnosťou tradičných sviatkov jari. Aj veľkonočná výzdoba podlieha trendom a nemusí vždy znamenať len tradičné motívy. Klienti si ušili niekoľko vajíčok z flisu a vyzdobili ich rôznymi motívmi. Techniku dierkovanie im predviedla pani H., ktorá sa tomu intenzívne venuje a prijala naše pozvanie. Pri výrobe si zaspomínali na sviatky a zvyky, ktoré dodržiavali počas svojej mladosti.