Evidencia žiadateľov do ZOS

Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 071 01 Michalovce