Aktuality
z nášho domova

Literárne dni seniorov Mesta Michalovce Aktuality

Literárne dni seniorov Mesta Michalovce

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Michalovce a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach zorganizovala podujatie s názvom Literárne dni seniorov Mesta Michalovce. Podujatie sa konalo dňa 22. júna 2022 o 9.00 hod. pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka. MDS v rámci koncepcie spolupráce s komunitou malo taktiež svojich zástupcov z radu klientov, ktorí prezentovali svoju tvorbu. Takéto podujatia majú veľký význam pri vytváraní a budovaní vlastných sebahodnôt človeka, ktorý tvorí, ale taktiež poslucháča, respektíve čitateľa, ktorý si mnohé veci cez myšlienky seniorov dokáže uvedomiť a prijímať.

Prvky felinoterapie Aktuality

Prvky felinoterapie

Klienti vždy radi privítajú návštevu zvieracích priateľov. Tentokrát to boli mačiatka mamičky mačičky, ktorá k nám pravidelne chodievala potešiť seniorov. Podobajú sa úplne na mamičku aj výzorom aj nebojácnosťou. Z toľkého hladkania a maznania odchádzali poriadne unavené, ale stálo to za to. Seniorom spríjemnili chvíle, pripomenuli minulosť, kedy im mačičky behali po dvore a priadli v náručí. Vzájomný kontakt človeka a zvieraťa prináša upokojenie a zlepšuje koncentráciu.

Odborne zameraný kurz. Aktuality

Odborne zameraný kurz.

Dňa 24.06.2022 v rámci realizácie projektu Zrelí na dobu digitálnu sme pokračovali v plánovaných aktivitách akou bola aj odborne zameraná prednáška súvisiaca s uvedeným projektom. Klienti sa v kinosále zariadenia zúčastnili Odborne zameraného kurzu, ktorého cieľom bolo oboznámiť klientov o právnej a finančnej gramotnosti. Formou prednášky a vzájomnej interakcie seniorom tento kurz pripravili pani JUDr. H. Hirjaková a pani D. Bajusová. Prvá téma bola zameraná na dedenie, darovanie, exekúcia a iné právne úkony. Druhá téma bola venovaná zaobchádzaniu s finančnými prostriedkami. Klienti sa pozorne započúvali a problematika ich veľmi zaujala.

Podpora dňa dobrovoľníctva - študenti VŠZaSP sv. Alžbety Aktuality

Podpora dňa dobrovoľníctva - študenti VŠZaSP sv. Alžbety

Deň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutočnil v piatok 10.06.2022 prišli podporiť aj študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.

Alžbety v Michalovciach. Klientov podporili pri aktivizačných činnostiach zameraných na prvky ergoterapie, pohybové aktivity, rekreačnú činnosť, kognitívne nácviky a prvky muzikoterapie. Seniori sa študentom potešili a tak sa nám podarilo všetkým spoločnými silami spojiť generačne mladých s tými skôr narodenými a byť svedkami fantastickej nálady.

Znovu príjemná návšteva Aktuality

Znovu príjemná návšteva

Mesiac jún nám priniesol okrem nádherného počasia aj príjemnú spoločnosť zdravotných klaunov. Červené nosy svojim neúnavným odborným prístupom pravidelne obohacujú život klientom v Michalovskom domove seniorov. Tieto stretnutia sú vždy plné radosti a očakávaného záujmu o ich osobu.

Naše mesto - deň dobrovoľníctva Aktuality

Naše mesto - deň dobrovoľníctva

10.06.2022 po dvoch pandemických rokoch sa MDS zapojil do projektovej výzvy Nadácie Pontis s našim názvom Spoločne to zvládneme. Cieľom projektu bolo s pomocou dobrovoľníkov natrieť určitú časť oplotenia v zariadení. Z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom Nadácie Pontis sme nakúpili potrebný materiál a mohli sme sa pustiť do práce.

Počasie nám prialo a atmosféra bola tiež príjemná. Okrem dvadsiatich dobrovoľníkov sa akcie aktívne zúčastnilo aj sedem klientov. Všetkým zo srdca ďakujeme.

Slizká terapia: Extrakt zo slimákov lieči a omladzuje pokožku Aktuality

Slizká terapia: Extrakt zo slimákov lieči a omladzuje pokožku

Ľudská koža je podobná tej slimačej. Nielen vizuálne, ale aj zložením.

„Výskumy dokázali, že slimačí extrakt pôsobí hojivo, antibakteriálne, antioxidačne. Koža slimákov obsahuje veľa kolagénu a elastínu, ktoré sa viažu na vodu. Noha, na ktorej sa pohybujú, je vystavená množstvu agresívnych vplyvov prostredia. Ak sa naruší integrita ich pokožky, spúšťajú regeneračný mechanizmus. Vylučujú na povrch látky, ktoré eliminujú baktérie, plesne, parazity a niektoré chemické látky nahromadené ľudskou činnosťou." Slizkú terapiu si mohli klienti MDS vyskúšať vďaka inštruktorke sociálnej rehabilitácie Mirke, ktorá sa týmto jednonohým maznáčikom venuje. Rozpaky prvého momentu vystriedalo nadšenie po vypočutí si mnohých priaznivých účinkov na pokožku a naši zvierací “plastickí chirurgovia” sa stretli s pozitívnym ohlasom. Tešíme sa znovu na ich návštevu.

Zrelí na dobu digitálnu - Nové možnosti Aktuality

Zrelí na dobu digitálnu - Nové možnosti

Michalovský domov seniorov sa úspešne zapojil do grantovej výzvy Nadácie Pontis, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Vyhlásená grantová výzva s názvom Zrelí na dobu digitálnu podporuje vzťah seniorov k digitálnym technológiám. Moderné technológie, svet sociálnych sietí a internetu so sebou prinášajú aj mnohé výzvy. Medzi ne patrí aj strach z digitálnych technológií, všadeprítomné konšpirácie a hoaxy, online podvody či uzatváranie sa do sociálnych bublín. MDS nedisponoval pokrytím signálu v obytných častiach zariadenia a teda klienti nemali, okrem mobilného signálu možnosť bezplatného prístupu k internetu, vďaka projektu má byť táto, vo vyspelom svete už bežná služba, dostupná aj klientom v MDS.

Po úspešnej inštalácii certifikovaných zariadení s prístupom k internetu bol dňa 12.05.2022 zrealizovaný jeden z kurzov Digitálnych zručností zameraný na prácu s prehliadačmi a orientáciu v priestore počítača, tabletu a mobilného telefónu, ochrane proti phishingu, ochrane osobných údajov. Klienti sa dozvedeli o nebezpečenstve poskytovania osobných údajov cez internet. Následne si vyskúšali prácu s tabletom a s komunikačnými aplikáciami.

Dňa 31.05.2022 sa stretli v knižnici zariadenia, kde si prostredníctvom kurzu Digitálnych zručností nacvičovali prácu v operačnom systéme Windows. Klienti si zapisovali krok po kroku ako sa dostať do prehliadača, ako vyhľadať dané informácie, ktoré sami požadovali.

Dozvedeli sa o tom, ako sa opätovne dostať na webové stránky, ak prehliadač zatvoria pomocou histórie a obnovení okna v prehliadači. O ochrane osobných údajov a o ochrane proti phishingu, ako sa vyhýbať zlodejom a podvodníkom a nestať sa obeťou podvodu, klientov oboznámila členka policajného zboru Slovenskej republiky pani Rozsypalová.

Záhradná grilovačka Aktuality

Záhradná grilovačka

Vo štvrtok 26.05.2022 si klienti MDS spríjemnili predpoludnie záhradnou grilovačkou. Okrem pečenej klobásky, na ktorej si pochutili si aj zatancovali a zaspievali za sprievodu hudobnej skupiny Hnojňane. Akcia sa vydarila, prialo nám aj počasie a každý odchádzal príjemne unavený.

Takéto akcie v zariadení majú vždy mimoriadny úspech. Klienti, ktorých trápia rôzne choroby pri takýchto aktivitách zvyknú na bolesti a trápenia aspoň na chvíľu zabudnúť.

Prednáška Aktuality

Prednáška

Pri príležitosti Svetového dňa pohybu ku zdraviu, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), sme dňa 13.5.2022 v priestoroch zariadenia Michalovského domova zrealizovali prednášku pod názvom Pohyb a zdravie, ktorú odprezentovala pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach Mgr. Michaela Chrípková. Prednáška bola venovaná pohybu, ktorý je pre človeka neoddeliteľnou súčasťou jeho života, ako i základnou biologickou potrebou a jedným z najdôležitejších determinantov zdravia. Klienti sa oboznámili s odporúčanými cvičebnými aktivitami pre seniorov a s nimi spojenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné pri telesnej aktivite. V prednáške boli spomenuté prínosy pravidelného pohybu, ako i následky nedostatku cvičenia u seniorov. Klientom sa prednáška páčila a odnášali si z nej nové poznatky.

Deň matiek Aktuality

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu Matiek, dňu kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu neboli. Ide o deň, kedy sa po celom svete vzdáva hold matkám a materstvu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť a vzdať im poctu za všetku ich nekonečnú lásku a starostlivosť.

Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminám, maminkám, mamičkám, mamkám malý darček ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich obetovali. Deti v škôlkach a školách obdarujú svoje maminky ručne vyrobenými darčekmi alebo si pre nich pripravia špeciálne vystúpenie. Klientky v MDS tento rok potešili svojou prítomnosťou a darčekom deti zo IV. Základnej školy v Michalovciach a tak vyčarili úsmev na ich tvárach.

Výstava kraslíc. Aktuality

Výstava kraslíc.

Pred Veľkonočnými sviatkami sa klienti MDS zúčastnili nádhernej výstavy kraslíc v Múzeu v Michalovciach. Niektoré z exponátov boli aj na predaj čomu sa klienti potešili, pretože si mohli domov odniesť kraslice zdobené rôznymi technikami. Výstava bola inšpiratívna a zanechala v klientoch umelecký zážitok.

Vedomostný kvíz Aktuality

Vedomostný kvíz

Dňa 17.3.2022 v dopoludňajších hodinách sme v Michalovskom domove seniorov zorganizovali Vedomostný kvíz pri príležitosti Projektu Týždeň mozgu. Klienti si v ňom preverili svoje znalosti a vedomosti v rôznych oblastiach. Súťažili v štyroch družstvách v celkovom počte 16 klientov. Vedomostný kvíz pozostával z 5 kôl. Prvé 3 kolá boli zamerané na témy živočíchy, zem, ľudské telo, historické dejiny a príslovia a porekadlá. Ďalšie 2 kolá boli zamerané na témy ako známe osobnosti, zvučky a znelky známych filmov a relácií a filmové ukážky. Súťažiaci si tak preverili aj svoje zmyslové orgány. Za svoje výkony boli odmenení vecnými cenami podľa miesta obsadenia a samozrejme nechýbala ani cena za účasť.

Požiarné Cvičenie Aktuality

Požiarné Cvičenie

Na základe usmernenia z MPSVaR pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi a vyhodnotenia situácie v dôsledku nedávnej tragickej udalosti v ZSS Osadné sme v našom zariadení dňa 20.01.2022 vykonali mimoriadny nácvik cvičného požiarneho poplachu s nácvikom evakuácie osôb. Nácvik bol uskutočnený za účasti príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ktorí simulovali zadymenie na 3. a 4. poschodí obytnej budovy v časti A.
Nácvik požiarneho poplachu aj evakuácie osôb bol zameraný na bezpečnosť prijímateľov. Všetky preventívne opatrenia, ktoré s nácvikom súviseli, boli dodržané. Môžeme skonštatovať, že koordinácia zamestnancov aj klientov pri evakuácii bola vykonaná bez pochybení. Súčasne bolo vykonané školenie všetkých zamestnancov v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a skontrolované plány požiarnej ochrany.

Obdarovaní Seniori Aktuality

Obdarovaní Seniori

Za klientov MDS ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí si spomenuli počas vianočného obdobia na seniorov a potešili ich darčekom po ktorom túžili prostredníctvom projektov “Vianočný zázrak”, “Krabica plná lásky”, “Vianočná pošta”, ale aj individuálne a prostredníctvom škôl. Klienti si prevzali darčeky pri vianočnom stromčeku s neopísateľnou radosťou.

Spoločné čítanie Vianočnej pošty Aktuality

Spoločné čítanie Vianočnej pošty

Pred vianočnými sviatkami si klienti spríjemňujú čas čítaním vianočnej pošty. Priania si spoločne zdieľajú a prežívajú príjemné pocity z krásnych slov napísaných na ručne vyrobených pohľadniciach. Seniori sú vďační za každé milé slovo a tiež to, že sú pre iných dôležití.

Vianočná pošta od pani prezidentky Aktuality

Vianočná pošta od pani prezidentky

MDS sa zapojil do projektu s názvom “Vianočná pošta”. Denne seniori dostávajú poštu od neznámych, ale láskavých ľudí, ktorí krásnymi slovami na pohľadniciach prinášajú radosť do ich sŕdc. Nevídanou radosťou prejavenou slzami šťastia a nadšenia bolo želanie pre klientku, pani Vierku, od našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Radosť prejavenú slzami, akú pani Vierka prežila sa slovami opísať nedá. Všetci za toto gesto pani prezidentky, z úprimného srdca pani prezidentke ďakujeme.

Vieme, že naši seniori jej nie sú ľahostajní a takto pripravila pozitívny zážitok konkrétnemu človeku. Pani Vierka na tento zážitok do konca života nezabudne.

Vianočná ozdoba Aktuality

Vianočná ozdoba

Seniori MDS sa zapojili do výzvy Zemlínskeho kultúrneho centra a hvezdárne, kultúrneho zariadenia KSK. Výzvou bolo vyrobiť si vlastnú vianočnú ozdobu, ktorá bude krášliť vianočný stromček organizátora výzvy. Seniori sú pozitívne motivovaní zamestnancami MDS a majú chuť k tvorivosti. Vyrobili si nádherné vianočné ozdoby, ktoré zamestnanci odovzdali organizátorovi. Michalovský domov seniorov sa preto môže pochváliť aj týmto ĎAKOVNÝM LISTOM, ktorý sme dostali.

Workshop - Tvorivé dielne Aktuality

Workshop - Tvorivé dielne

Seniori MDS majú možnosť vzdelávania a kreatívnej činnosti aj prostredníctvom tvorivých dielní a workshopov. Odborným lektorom pri tejto činnosti bol výtvarník, keramik Peter Smik z ANNO GALERY, ktorá sa nachádza v Košiciach. Hlina je poddajný mäkký materiál, ktorý nás spája so zemou, s prírodou. Práca s ňou umožňuje vyjadrenie sa a uvoľnenie emócií, prináša čistú, spontánnu radosť z hotového vlastného diela.

Precvičuje sa ňou jemná motorika prstov, koordinácia zmyslov, najmä hmatového a zrakového. Klienti si obohatili vedomosti o hline, vnikli do keramickej tvorby do ktorej vložili aj svoju vlastnú fantáziu. Z malého, ale jedinečného diela, ktoré vytvorili mali všetci veľkú radosť.

Výroba vianočných dekorácií. Aktuality

Výroba vianočných dekorácií.

Seniori v MDS trávia prípravu na vianočné sviatky aj aktivitami zameranými na výrobu vianočnej výzdoby. Vyrábajú vianočné ikebany a rôzne ozdoby, ktoré si spoločne zavesia na vianočné stromčeky. Všetky aktivity sú v tomto očakávaní vianočných sviatkov zamerané na vytvorenie príjemnej atmosféry s vnášaním pokoja do ich prežívania.

Mikuláš Aktuality

Mikuláš

Mikuláš ani tento rok nezabudol na seniorov v zariadení a rozdával sladkosti aj ovocie. Klienti aj zamestnanci sa tejto akcii veľmi tešili, pretože pocit lásky, radosti a šťastia z obdarovania sa nedá ničím nahradiť. Zaspomínali sme si na časy, keď Mikuláš rozdával darčeky po čerstvo napadanom snehu, ale aj zaspievali koledy. Atmosféra bola preplnená radostným očakávaním blížiacich sa vianočných sviatkov.

Október, mesiac úcty k starším Aktuality

Október, mesiac úcty k starším

V októbri, mesiaci úcty k starším navštívil zariadenie zástupca primátora Ing. Jozef Sokologorský. Prihovoril sa seniorom povzbudivými slovami v neľahkej dobe pandémie a zdôraznil, že aj predstavitelia mesta na nich nezabúdajú. Prostredníctvom vnútorného rozhlasového štúdia si pripravili pekný program aj žiaci II. základnej školy J.Švermu. Naši seniori boli milou, vzácnou návštevou poctení a potešili sa krásnemu programu. Deti okrem recitácie a spevu piesní priniesli aj vyrobené pohľadnice s rôznymi želaniami, ktoré seniori s láskou a vďačnosťou prijali.

Exkurzia Aktuality

Exkurzia

Krásny a slnečný deň si seniori MDS spríjemnili návštevou Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V múzeu sa dozvedeli všetko podstatné o kultúrnom a historickom živote zemplínskeho regiónu. Seniori získali informácie o histórii kaštieľa a jeho majiteľoch, časti zachovaného archívu rodiny Stáraj. Postupne si prezreli zbierky historickej expozície v niekoľkých miestnostiach na poschodí hlavného kaštieľa. Po samotnej prehliadke, ktorá sa klientom páčila ešte absolvovali aj výstavu obrazov z výberu tvorby známej výtvarníčky Ľudmily Lakomej - Krausovej s názvom “Zemplín v mojom srdci”.

Športový deň Aktuality

Športový deň

Dňa 13.08.2021 zamestnanci Michalovského domova seniorov zorganizovali pre klientov športový deň. Privítali sme medzi nami Ing. Jozefa Sokologorského, zástupcu primátora mesta Michalovce, ktorý zároveň tento súťažný športový deň slávnostne otvoril. Do záhrady zariadenia, kde bolo sústredených šesť súťažných disciplín, prišlo 87 klientov a z toho sa aj 43 klientov aktívne zapojilo do súťaží. Pani riaditeľka MDS PhDr. Zlatuša Popaďáková víťazom zablahoželala a tí boli odmenení aj vecnými cenami, ktoré im odovzdala. Klienti si tento deň užili ako sa patrí.

Tešili sa, navzájom sa povzbudzovali, niektorí si zaspievali a pri vyhlasovaní cien sa niektorí neubránili slzám dojatia. Všetci odchádzali plní dojmov a zážitkov. Záznam zo Športového dňa v Michalovskom domove seniorov budeme mať možnosť vidieť aj prostredníctvom televízie Mistral, ktorá celý priebeh zdokumentuje a odvysiela.

Prednáška - Prevencia srdcovocievnych ochorení Aktuality

Prednáška - Prevencia srdcovocievnych ochorení

Dňa 9.8.2021 sa uskutočnila prednáška na tému prevencie srdcovocievnych ochorení. Prednášajúca Mgr. Dagmar Erdélyiová vysvetlila klientom, že jednou z hlavných príčin srdcovo cievnych chorôb je arteroskleróza, ktorá vedie k postupnému zúženiu, alebo uzáveru tepny. Rizikové faktory sú neovplyvniteľné, ako napríklad vek, pohlavie, dedičná predispozícia.

Porozprávala klientom aj o faktoroch, ktoré sa ovplyvniť dajú. A to fajčenie, obezita, alkohol, stres, neliečený vysoký krvný tlak a podobne. Pripomenula, že vysoký krvný tlak je tichý zabijak a jeho neliečenie vedie k ischemickej chorobe srdca. Pani Mgr. Dagmar Erdélyiová, zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zároveň pozvala klientov na bezplatné preventívne vyšetrenie krvi zamerané na zistenie cholesterolu v krvi. Klienti boli z prednášky nadšení a prednášajúcu odmenili potleskom.

Obľúbená návšteva Aktuality

Obľúbená návšteva

Aj k mesiaci august k našim seniorom zavítali zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos. Klienti sa ich návštevám vždy potešia a sú radi, keď sa im venujú. Spolu si zaspomínali, zaspievali aj zavtipkovali.

Vedomostný kvíz Aktuality

Vedomostný kvíz

V mesiaci júl sme v zariadení usporiadali súťažné dopoludnia, ktoré sa niesli v znamení trénovania pamäte na rôzne témy. Klienti tieto aktivity majú veľmi radi. Sú súťaživí a zaujímajú sa o všetko nové, čo im tiež prostredníctvom takýchto vedomostných kvízov vieme pravidelne prinášať.

Prednáška na tému Osteoporóza Aktuality

Prednáška na tému Osteoporóza

Dňa 12.07.2021 sme V Michalovskom domove seniorov privítali pracovníčku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach Mgr. Michaelu Chripkovú, ktorá klientom prednášala na tému Osteoporóza. O osteoporóze sa stále viac hovorí a píše, pretože sa pomaly a nenápadne stáva veľkým zdravotným a sociálno-ekonomickým problémom. Je tiež nazývaná “tichým zlodejom”, pretože veľmi často sa prejavuje bez príznakov a odhalia ju až pri náhlych komplikáciách. Klienti si vypočuli aké bývajú rizikové faktory Osteoporózy a ako môžu zistiť, že toto ochorenie sa začína prejavovať aj u nich. Dôležitosť informácií sa niesla aj v prevencii tohto ochorenia, ktorá spočíva v zmene životného štýlu, ktorý je podmienený správnou skladbou stravy, cvičením, tiež zanechaním fajčenia a alkoholu. Klienti si mohli pozrieť aj vzorový jedálniček stravovania, ktorý je pri prevencii potrebný. Z prednášky si odnášali zaujímavé poznatky v oblasti tejto problematiky.

Tvorivé predpoludnie Aktuality

Tvorivé predpoludnie

Klienti si spríjemňujú dni aj výrobou dekoračných obrazov z prírodných materiálov. Pri takejto činnosti si zlepšujú aj psychomotorické zručnosti a majú potešenie z výsledkov ich práce.

Prvky ergoterapie. Aktuality

Prvky ergoterapie.

Inštruktori sociálnej rehabilitácie v spolupráci so zamestnancami zdravotného úseku intenzívne využívajú pri práci s klientom aj prvky z ergoterapie, ktorá je jednou zo zložiek liečebnej rehabilitácie. V MDS využívajú zamestnanci techniky zamerané na dosiahnutie rôznych cieľov ako je napríklad podpora zdravia prostredníctvom práce, dosahovanie maximálnej možnej sebestačnosti a podobne. Vynaložená snaha a úsilie klientov vedie k vytvoreniu, alebo dosiahnutiu stanovených spomínaných cieľov. Radosť z vytvoreného diela prispieva k celkovej spokojnosti seniorov v zariadení.

Zmrzlinové predpoludnie Aktuality

Zmrzlinové predpoludnie

V MDS trávia klienti voľný čas aj spoločnými prechádzkami a posedením na záhradných terasách v meste. V horúcich letných dňoch príde vhod aj zmrzlinové občerstvenie.

Záhradná grilovačka Aktuality

Záhradná grilovačka

V stredu 23.06.2021 v dopoludňajších hodinách si klienti MDS spríjemnili deň grilovaním v záhrade. Táto akcia mala veľký úspech a zúčastnilo sa jej 92 klientov. Záhradné grilovanie patrí k metóde plánovania zážitkov a radosti spojenej s metódou pozitívneho sociálneho začleňovania ako aj k ponuke aktuálnych podnetov. Uvedené metódy práce s klientom napĺňajú program sociálnej rehabilitácie v zariadení. Klienti spomínali na staré časy, zaspievali si v sprievode harmoniky a odchádzali s veľmi dobrou náladou čo potešilo aj všetkých zamestnancov.

Kreativita Seniorov Aktuality

Kreativita Seniorov

Prvkami arteterapie si seniori rozvíjajú výtvarnú techniku a svoje zručnosti. Prvky ateterapie zastupujú terapeutickú funkciu, ktorá vedie k uvoľneniu klientov, aktivizácii, samotnej činnosti a relaxu. Cieľom tejto metódy využívanej v programe sociálnej rehabilitácie je podporovanie a rozvíjanie sebavedomia, uľahčenie komunikácie, eliminácia úzkosti klientov a v neposlednej miere prinášanie radosti zo schopnosti vytvárať niečo nové.

Bohoslužba v kaplnke Aktuality

Bohoslužba v kaplnke

Po takmer roku mohli klienti navštíviť kaplnku zariadenia a to za účelom duchovnej podpory. Spovede a bohoslužby patria k neodmysliteľnej súčasti života klientov. V čase, keď kvôli pandémii nebola možná účasť na hromadných podujatiach aj duchovné hromadné podujatia boli pozastavené. Účasť klientov na bohoslužbe bola vysoká, ale hlavne odchádzali s prijatými sviatosťami a pokojní.

Vzácna návšteva prinášajúca smiech Aktuality

Vzácna návšteva prinášajúca smiech

Po dlhom čase, dňa 10.06.2021 nás opäť navštívili dvaja klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS. Dvojica s červenými nosmi pripomína seniorom, že vďaka humoru sa dajú ľahšie zvládnuť aj náročné chvíle. S každou návštevou sa presviedčame, že smiech dobre pôsobí na každého človeka, či je mladší, alebo starší. Klauni nabádali seniorov, aby si zaspomínali na staré časy, keď boli mladší a pýtali si od nich mnohé rady. Takáto cesta v čase ich núti trénovať pamäť a je zdrojom pozitívnej energie. Pandémia spôsobila, že aktivity spojené s návštevami zdravotných klaunov boli organizované len v online priestore. Radosť zo vzájomnej prítomnosti, blízkosti, očného kontaktu a nespútaného smiechu nenahradí žiadna informačná technológia.

Pohyb ako metóda práce s klientom Aktuality

Pohyb ako metóda práce s klientom

Pohyb je prirodzeným prejavom každého človeka. V Michalovskom domove seniorov využívame rôzne techniky z metód pohybu. Ich súčasťou je napríklad zlepšenie koncentrácie klientov. Pohybom napomáhame k fyzickému a psychickému zdraviu klienta. Klienti tak prostredníctvom pohybu vnímajú svoje telo a naučia sa pracovať aj s bolesťou. Ak sú ľudia v dobrej kondícii, cítia sa oveľa lepšie.

Prednáška na tému Slnečné žiarenie Aktuality

Prednáška na tému Slnečné žiarenie

Dňa 07.06.2021 v Michalovskom domove seniorov prednášala Mgr. Dagmar Erdelyiová, zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach. Prednáška bola venovaná téme slnečného žiarenia. Klientom boli podané informácie týkajúce sa vplyvu slnečného žiarenia na ľudský organizmus. Jeho priaznivé, ale aj nepriaznivé účinky. Prednášajúca rozobrala s klientmi typy pokožky a ako sa majú chrániť pred slnečným žiarením. Vysvetlila tvorbu vitamínu D, ktorý je spojený s imunitným systémom organizmu. Klienti sa dozvedeli, akú úlohu zohráva vitamín D v ich tele v letnom aj zimnom období. Zároveň ich informovala z akých zdrojov je možné vitamín D získavať a prejavy nedostatku vitamínu D ľudskom organizme. Pani Mgr. Erdelyiová zdôraznila význam pobytu klientov na čerstvom vzduchu pri slnečnom počasí, avšak v určitých intervaloch slnenia. Prednáška bola inšpiratívna a klienti boli obohatení o pútavo podané informácie.

Prvky Helioterapie Aktuality

Prvky Helioterapie

Slnko je dobrý, spoľahlivý a osvedčený lekár. Vedeli to už naši predkovia.

Poznali liečivú silu slnka a jeho lúčov. Poznali pozitívne účinky slnečných lúčov pri mnohých ochoreniach. Vedeli, že slnko pomáha a lieči. Na tento fakt nezabúda ani dnešná medicína. Riadený slnečný kúpeľ sa nazýva helioterapia. Helioterapia je tradičná liečebná metóda. Jej podstatou je liečba slnečnými lúčmi, teda liečba svetlom. Aj Michalovský domov seniorov ponúka prvky tejto liečebnej metódy klientom, ktorí sa z dôvodov obmedzenej mobility nemôžu samostatne pohybovať a slnečné lúče využívať na čerstvom vzduchu.

Dekoracie Aktuality

Dekoracie

Klienti Michalovského domova seniorov si vyrábaním kvetinových dekorácií spríjemňovali voľné chvíle v mesiaci máj. Aktivity boli zamerané na podporu jemnej motoriky a estetizáciu prostredia

Očkovanie seniorov Aktuality

Očkovanie seniorov

Od začiatku vypuknutia pandémie robíme všetko pre to, aby sme čo najviac ochránili klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Proti tomuto ochoreniu bojujeme všetkými dostupnými zbraňami. Tou najsilnejšou je vakcína.

Seniori patria medzi rizikovú skupinu a najviac ohrozenú časť bežnej populácie, preto očkovanie je nesmierne dôležitým krokom. Už počas prvej vlny pandémie sa ukázalo, že ide o skupinu ľudí, ktorá je bezbranná a patrí medzi najviac ohrozenú.

Dňa 9.3.2021 prišiel deň D, keď naši klienti, ktorí budú mať najväčší benefit z vakcinácie, lebo sú chronicky chorí, a vakcinácia môže znamenať záchranu ich života, boli na dobrovoľnej báze zaočkovaní prvou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. Druhou dávkou vakcíny boli zaočkovaní dňa 6.4.2021.

Michalovský domov seniorov je v okrese kapacitne jedným z najväčších zariadení poskytujúcim sociálne služby. Vekový priemer klientov je 81 rokov. Zo 115 zamestnancov sa rozhodlo dať zaočkovať 70 a zo 193 klientov 138. Najstarší zaočkovaný klient má 99,5 roka, najmladší 56.

Aj touto cestou chceme vysloviť veľké Ďakujem mobilnému vakcinačnému tímu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ktorý realizoval očkovanie.

Po očkovaní stále existuje šanca, že ochorením COVID-19 sa môže zaočkovaný jedinec nakaziť. Zatiaľ štúdie neodhalili, či vakcína dokáže zabezpečiť, aby človek po zaočkovaní vírus ďalej nešíril, takže klienti aj naďalej musia dodržiavať opatrenia vydané orgánmi verejného zdravotníctva:

  • nosiť rúško,
  • dodržiavať odstup,
  • pravidelne umývať ruky.
Veľká noc za dverami. Aktuality

Veľká noc za dverami.

Baránky, kuriatka, zajačiky, čerstvé vetvičky bahniatok či maľované vajíčka sú neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov. Ozdobovanie príbytkov týmito symbolmi jari a Veľkej noci vychádza z dlhoročnej tradície. Mnohé z nich majú svoje korene v pohanstve. Klienti Michalovského domova seniorov si spríjemňovali očakávanie Veľkej noci aj zdobením vajíčok rôznymi technikami.

Denné radosti Aktuality

Denné radosti

Klienti Michalovského domova seniorov majú v tomto náročnom období radosť z každej činnosti. Pravidelne, podľa epidemiologickej situácie v regióne a v MDS im ponúkame vypĺňanie voľného času rôznymi činnosťami. Pri týchto činnostiach zachovávame preventívne opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Za uplynulé obdobie, pri možnosti stretávania sa v malých skupinách, alebo individuálne sme uskutočnili s klientmi množstvo činností. Klienti mali možnosť vrátiť sa k svojím tradíciám cez pečenie, ručné práce, spev. Vždy pri činnostiach uplatňujeme aj odborné metódy a postupy práce s klientom s využitím prvkov aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie s využitím pohybu a ďalších postupov podľa schválenej metodiky.

Vianoce po Vianociach Aktuality

Vianoce po Vianociach

Nepríjemná situácia s pandémiou tohtoročné vianočné sviatky nasmerovala úplne iným smerom ako boli tie doteraz. Bez návštev, darčekov, spoločnej večere a s veľkými otáznikom okolo prežívania spolupatričnosti.

Zázraky? Veľa ľudí v nich už neverí. Nikdy nepripustia, že by mohlo existovať niečo, čo človek nikdy nedosiahne len svojim rozumom. My sme, ale svedkami toho ako sa ľudia, ktorí v zázraky neveria mýlia.

Dôkazom je „Vianočný zázrak“, kde je sprítomnená ľudská spolupatričnosť ústiaca do podoby zhmotnenej lásky v záujme obdarovať neznámeho človeka, odkázaného na starostlivosť iných, na základe jeho životného príbehu a častokrát človeka s neľahkým osudom.

„Vianočný zázrak“ pomohol zmierniť pocit osamelosti, ktorý aj napriek našej snahe byť nablízku, klienti odrhnutí od domova zažívajú.

V mene klientov Michalovského domova seniorov srdečne ďakujeme všetkým ľuďom, ktorý aj v týchto ťažkých časoch nezabudli na seniorov a potešili ich mnohými darmi prostredníctvom „Vianočného zázraku“.

SOCIÁLNY ÚSEK Aktuality

SOCIÁLNY ÚSEK

V našom zariadení opätovne začína prebiehať skupinová záujmová činnosť. Klienti sú aktivizovaní prostredníctvom techník z artterapie, ergoterapie, muzikoterapie. Znovu zapájame klientov do cvičení na podporu koncentrácie a schopnosti vytvárania asociácií. Aktivizácia klientov prebieha denne v interakčných skupinách podľa plánovaných rozvrhov. V sebarealizačných a tvorivých výtvarných technikách dávame priestor našim klientom pravidelne v utorky a kognitívnym tréningom vo štvrtky.

Na prehlbovanie vzájomných vzťahov využívame hudbu, ktorá stimuluje procedurálnu aj dlhodobú pamäť. Hudba pôsobí na človeka súčasne všetkými svojimi základnými dimenziami a štruktúrami, preto chápeme jej vplyv ako pôsobenie istého globálneho systému. Od 01.07.2020 sa majú možnosť klienti pravidelne stretávať pri tejto stimulácii pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

AKO SME PREŽILI PRVÚ VLNU OPATRENÍ S PANDÉMIOU OCHORENIA COVID-19 S NAŠIMI SENIORMI. Aktuality

AKO SME PREŽILI PRVÚ VLNU OPATRENÍ S PANDÉMIOU OCHORENIA COVID-19 S NAŠIMI SENIORMI.

Klienti boli pravidelne informovaní o aktuálnej situácii.

Viedli sme s nimi pravidelné rozhovory, vykonávali techniky správneho a vedomého dýchania a odkláňania pozornosti od ťažkej situácie, ktorá bola častokrát obmedzujúca.

Využívali sme tiež techniky na zvládanie krízy, napätia, alebo nervozity u všetkých klientov, kde toto napätie bolo prítomné.

Klientom sme pravidelne umožňovali spájať sa telemostom so svojimi príbuznými.

Projekt „Hodina seniorom“ sprostredkoval klientom telefonické rozhovory s dobrovoľníkmi, ktorí im boli ochotní venovať svoj čas a vypočuť si ich starosti aj radosti.

Zabezpečovali sme nákupy potravín a hygienických potrieb

Obdobie, ktoré sme prežívali bolo náročné na zvládanie emócii prameniacich zo strachu pred neznámym. Prinieslo nám mnoho obmedzení, usmernení a pokynov, na ktoré sme neboli pripravení.

Ďakujeme klientom a ich rodinným príslušníkom za trpezlivosť a spolupatričnosť, ktorú nám prejavovali.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom za obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich seniorov.

Upozorňujeme však, že zariadenie ostáva v určitom pohotovostnom režime, ktorý bude musieť byť aktivovaný pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie.

Prednáška na tému Amerikánsky dom na Zemplíne Aktuality

Prednáška na tému Amerikánsky dom na Zemplíne

Dňa 21.5.2019 sa klienti Michalovského domova seniorov zúčastnili prednášky, ktorú si pre nich pripravili zamestnanci sociálneho úseku v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach pod vedením zamestnanca Mgr. Maroša D.. Premietali sa rôzne typy dedinských domov amerikánskeho pôvodu. Zamestnanec múzea pripomenul, aká bola vtedy obľúbená glazovaná keramika v podobe pestrofarebných a obrázkových dlaždíc či drobnej mozaiky. Poukázal na rôzne typy fasád s náboženskými či prírodnými symbolmi. Seniori sa aktívne zapájali svojimi otázkami do prednášky.

Den Matiek Aktuality

Den Matiek

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Pri tejto príležitosti si pre seniorov pripravili deti zo základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach krátky program pod vedením pani učiteľky. V závere boli klientky zariadenia obdarúvané symbolickým kvietkom.

Tvorivé dielne na 1. poschodí. Aktuality

Tvorivé dielne na 1. poschodí.

V spolupráci s Klubom seniorov na ulici Užhorodskej v Michalovciach zamestnanci sociálneho úseku na 1. poschodí spolu s klientmi vyrábali veľkonočné vajíčka, servítkovou technikou a zdobili vázičky. Klienti sa zapájali a spolupodieľali sa na výrobe, čím si precvičovali jemnú motoriku. Pri zdobení rozprávali, ako sa pripravovali v minulosti na Veľkú noc. Na záver si každý zobral výrobok, ktorý vyrobil.

Prednáška o bezpečnosti seniorov na tému "Ako sa nestať obeťou trestného činu". Aktuality

Prednáška o bezpečnosti seniorov na tému "Ako sa nestať obeťou trestného činu".

Dňa 08.04.2019 sa v Michalovskom domove seniorov uskutočnila prednáška organizovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorú viedla Ing. Oľga L.. Pre klientov bola v úvode stretnutia pripravená krátka beseda spojená s premietaním videozáznamov zameraných na ukážky najčastejších trestných činov páchaných na senioroch. V závere stretnutia prebehla krátka diskusia zameraná na vlastné skúsenosti seniorov s touto problematikou a taktiež bol využitý priestor pre individuálne poradenstvo.

Výroba veľkonočných vajíčok Aktuality

Výroba veľkonočných vajíčok

Dňa 04.04.2019 sa na spoločenskej miestnosti druhého poschodia zišli obyvatelia zariadenia, aby si vyrobili veľkonočne vajíčka. Zdobenie vajíčok je najobľúbenejšou činnosťou tradičných sviatkov jari. Aj veľkonočná výzdoba podlieha trendom a nemusí vždy znamenať len tradičné motívy. Klienti si ušili niekoľko vajíčok z flisu a vyzdobili ich rôznymi motívmi. Techniku dierkovanie im predviedla pani H., ktorá sa tomu intenzívne venuje a prijala naše pozvanie. Pri výrobe si zaspomínali na sviatky a zvyky, ktoré dodržiavali počas svojej mladosti.