Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými príspevkami a vecnými darmi prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Ďakujeme za finančné dary v roku 2019

NazovSuma
Nadácia VÚB – projekt ,,Návrat k tradíciám“, účelové FP2040,00 Eur
Nadácia Pontis – projekt ,,Spoločne ku krajším zážitkom“, účelové FP230,00 Eur
Dobrex spol. s r. o.300,00 Eur
Nadácia Orange220,00 Eur

Ďakujeme za vecné dary v roku 2019

NázovSuma
Q-MEDICAL s.r.o. Košice (pracovné odevy)1000,05 Eur
Občianske združenie EKOPATRIA Michalovce (2 x počítače)1086,80 Eur
Občianske združenie EKOPATRIA Michalovce (notebook)549,00 Eur