Naši sponzori

Michalovský domov seniorov ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými príspevkami a vecnými darmi prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Ďakujeme za finančné dary v roku 2019

Nazov Suma
Nadácia VÚB – projekt ,,Návrat k tradíciám“, účelové FP 2040,00 Eur
Nadácia Pontis – projekt ,,Spoločne ku krajším zážitkom“, účelové FP 230,00 Eur
Dobrex spol. s r. o. 300,00 Eur
Nadácia Orange 220,00 Eur

Ďakujeme za vecné dary v roku 2019

Názov Suma
Q-MEDICAL s.r.o. Košice (pracovné odevy) 1000,05 Eur
Občianske združenie EKOPATRIA Michalovce (2 x počítače) 1086,80 Eur
Občianske združenie EKOPATRIA Michalovce (notebook) 549,00 Eur